J-Campus
โลกออนไลน์เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น
ความคืบหน้า
บทเรียน 147 บท
 99%
ไวยากรณ์ 15 บท
 80%
สุภาษิต 1,961สำนวน
65%
คันจิ 1,006 ตัว
 100% 
Information

     ญี่ปุ่นไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมากเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ต่อประเทศไทยเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกัน

     ในด้านการลงทุน บริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทย มีจำนวนมากถึง 40% ของบริษัทต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทย และหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย ก็มีบริษัทญี่ปุ่นเป็นสมาชิกถึง 1,200 บริษัท ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของหอการค้าญี่ปุ่นทั่วโลก รองจากหอการค้าญี่ปุ่นที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้น

     ในส่วนการค้า ก็เช่นเดียวกัน ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยรองจากสหรัฐอเมริกา และในส่วนการท่องเที่ยว ก็มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมายังประเทศไทยมากกว่าปีละ 1 ล้านคน

     ในช่วง 10 ปีกว่าที่ผ่านมา ศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น อาหารญี่ปุ่น เพลงญี่ปุ่น การ์ตูนญี่ปุ่น กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย ทำให้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

     แต่จากการที่ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งในด้านไวยากรณ์ และตัวอักษร (ฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ) ทำให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นมีความยากลำบาก

     เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้โดยสะดวก และหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป


What's new
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (ทางแยก : Cross Road) [ฝึกการฟัง : 2022-01-06]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (แม่ : Mother) [ฝึกการฟัง : 2021-12-27]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (คุณครูกับเด็กชายคนหนึ่ง) [ฝึกการฟัง : 2021-12-04]
> แปลเพลงเทิดพระเกียรติ [ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 : 2017-10-13]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Zen zen zense (Kimi no na wa) [ฝึกการฟัง : 2016-12-01]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง : ANA Tabisaku
ถ้าจะต้องทิ้งใครสักคนนึงไว้ เพื่อไปเที่ยวละก็...
[ฝึกการฟัง : 2016-10-07]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง : Her True Stories (Wacoal) [ฝึกการฟัง : 2016-03-22]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Himawari no Yakusoku [ฝึกการฟัง : 2015-12-22]
> เสียงขุ่นนาสิก : か° き° く° け° こ° : สุโก้ย หรือ สุโง่ย [สาระน่ารู้ : 2015-03-08]
> การบ้านกอด [สาระน่ารู้ และเรื่องดีๆ : 2015-01-27]
> เงาจาง : 影が薄い (kage ga usui) [สำนวนญี่ปุ่น : 2015-01-27]
> ซื้อ? ไม่ซื้อ? การตัดสินใจของย่าทวดวัย 98 ปี [สาระน่ารู้ และเรื่องดีๆ : 2015-01-27]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นวันละคำจากเฟสบุ๊ค [เรียนภาษาญี่ปุ่น : 2015-01-18]
> ฝึกออกเสียงคำศัพท์ญี่ปุ่น [เรียนภาษาญี่ปุ่น : 2015-01-18]
> ให้ถือดอกไม้ : 花を持たせる (hana o motaseru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2015-01-03]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Let it go ~ ari no mama de ~ [ฝึกการฟัง : 2014-12-22]
> ท้องพิเศษ : 別腹 (betsubara) [คำศัพท์น่ารู้ : 2014-12-15]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง 大丈夫 (Daijoubu) : โฆษณา cybozu [ฝึกการฟัง : 2014-12-11]
> ทุบไหล่ : 肩を叩く (kata o tataku) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-11-04]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา TOSANDO MUSIC) [ฝึกการฟัง : 2014-10-19]
> ให้ไหลไปกับน้ำ : 水に流す (mizu ni nagasu) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-09-30]
> ตัดมือ : 手を切る (te o kiru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-09-02]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำว่า ましょう [คำช่วยต่างๆ : 2014-07-13]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา RECRUIT) [ฝึกการฟัง : 2014-06-11]
> คลิปคำศัพท์ญี่ปุ่น : อากัปกริยา (1) [ฝึกการฟัง : 2014-06-01]
> ทั้งมือทั้งเท้าก็ไม่ออก : 手も足も出ない (te mo ashi mo denai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-05-19]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา TOSHIBA) [ฝึกการฟัง : 2014-04-30]
> เอียงคอ : 首をかしげる (kubi o kashigeru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-04-22]
> ตารางฮิรางานะ [เรียนภาษาญี่ปุ่น : 2014-04-08]
> 10 ข้อที่ห้ามทำเมื่อดุลูก : 子どもを叱るとき、やってはいけない10か条 [สาระน่ารู้ : 2014-04-06]
> ทำตากลม : 目を丸くする (me o maruku suru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2014-01-15]
> บิดคอ : 首がひねる (kubi ga hineru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2013-12-15]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ぜ [คำช่วยต่างๆ : 2013-12-11]
> สุดหล่อ : 二枚目 (nimaime), 色男 (iro otoko) และ 男前 (otokomae) [คำพ้องความหมาย : 2013-07-11]
> ม้วนลิ้น : 舌を巻く (shita o maku) [สำนวนญี่ปุ่น : 2013-06-13]
> ทนแผ่นดินไหว : 耐震 (taishin), 制震 (seishin และ 免震 (menshin) [คำพ้องความหมาย : 2013-05-13]
> การใช้คาตาคานะในรูปแบบต่างๆ [ไวยากรณ์ญี่ปุ่น : 2013-05-08]
> คำเลียนเสียง คำเลียนอาการ [ไวยากรณ์ : 2013-04-30]
> ✍ บัญญัติ 10 ประการของสุนัข : 犬の十戒 (inu no jikkai) [สาระน่ารู้ : 2013-04-23]
> ♨ เครื่องหมายบางส่วนในแผนที่ 1 : 25,000 ของญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2013-04-20]
> อิคคิวซัง ตอน มิสุอาเมะ (น้ำเชื่อมกวน) มีพิษ [ฝึกการฟัง : 2013-04-12]
> เทคนิคการเรียนภาษาญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2013-04-08]
> ใบไม้เปลี่ยนสี : 紅葉 (kouyou) และ 紅葉 (momiji) [คำพ้องความหมาย : 2013-03-19]
> คำศัพท์ญี่ปุ่นเกี่ยวกับสี [พจนานุกรมญี่ปุ่นไทย : 2013-03-18]
> มือไม่มี : 手が無い (te ga nai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2013-03-15]
> 10 เรื่องที่เรียนรู้จากญี่ปุ่น : 日本に学ぶ10のこと [เกร็ดความรู้ : 2013-03-07]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ~だけ [คำช่วยต่างๆ : 2013-02-27]
> คำศัพท์ JLPT N4-N5 ภาษาญี่ปุ่น-ไทย [พจนานุกรมญี่ปุ่นไทย : 2013-02-23]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.24-27) [ฝึกการฟัง : 2013-02-04]
> ฝากเกี๊ยะ : 下駄を預ける (geta o azukeru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2013-01-30]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ~ばかり [คำช่วยต่างๆ : 2013-01-26]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.20-23) [ฝึกการฟัง : 2013-01-21]
> ดอกเบี้ย : 金利 (kinri)、利子(rishi) และ 利息(risoku) [คำพ้องความหมาย : 2013-01-18]
> คุณทวดวัย 99 ปี ไม่แก่เกินเรียน [เกร็ดความรู้ : 2013-01-15]
> พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทยออนไลน์ [ดิกชันนารีญี่ปุ่นไทย : 2013-01-14]
> สัญญา 18 ข้อ ในการใช้ iPhone ระหว่างแม่กับลูกชาย [สาระน่ารู้ : 2013-01-12]
> 25 เรื่องที่เสียใจในยามเสียชีวิต [สาระน่ารู้ : 2013-01-09]
> การใช้ ~ている และ ~てある [สาระน่ารู้ : 2012-12-25]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Christmas Eve [ฝึกการฟัง : 2012-12-23]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.13-16) [ฝึกการฟัง : 2012-12-22]
> สำคัญ : 大切 (taisetsu)、大事 (daiji) และ 重要 (juuyou) [คำพ้องความหมาย : 2012-12-17]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Anpanman no March [ฝึกการฟัง : 2012-12-16]
> แก้มหล่น : 頬っぺたが落ちる (hoppeta ga ochiru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-12-15]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ~たら [คำช่วยต่างๆ : 2012-12-13]
> คำว่า "ทรงพระเจริญ" ในภาษาญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-12-05]
> バツイチ (batsu ichi) : คนที่เคยมีประวัติหย่าร้างมาก่อน [เกร็ดความรู้ : 2012-12-01]
> เอวหนัก ?? : 腰が重い (koshi ga omoi) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-11-30]
> การลอยโคมไฟ : 灯篭流し (tourou nagashi) [เกร็ดความรู้ : 2012-11-28]
> สะสางให้เป็นระเบียบ (ต่อ) : 整理整頓 (seiri seiton)、5S (goesu) และ 断捨離 (danshari) [คำพ้องความหมาย : 2012-11-25]
> おたく (otaku) : คนที่หมกมุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ [เกร็ดความรู้ : 2012-11-24]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ~ながら [คำช่วยต่างๆ : 2012-11-22]
> เว็บไซต์ hukumusume สำหรับฝึกฟังภาษาญี่ปุ่นจากนิทานกว่า 700 เรื่อง [อื่นๆ : 2012-11-22]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.12-15) [ฝีกการฟัง : 2012-11-18]
> 萌え~ (moe…) : การหลงไหลคลั่งไคล้อย่างรุนแรงแต่เพียงฝ่ายเดียว [เกร็ดความรู้ : 2012-11-17]
> เท้าไม่ติดพื้นดิน? : 足が地に着かない (ashi ga chi ni tsukanai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-11-15]
> สะสางให้เป็นระเบียบ : 整理整頓 (seiri seiton)、5S (goesu) และ 断捨離 (danshari) [คำพ้องความหมาย : 2012-11-14]
> เว็บไซต์ NHK สำหรับฝึกฟังภาษาญี่ปุ่นจากข่าวแบบ easy [อื่นๆ : 2012-11-14]
> เจ้าฮาจิสุนัขซื่อสัตย์ (忠犬ハチ公 : chuuken hachikou) [เกร็ดความรู้ : 2012-11-10]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ~まま [คำช่วยต่างๆ : 2012-11-08]
> มีมือ?? : 手がある (te ga aru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-11-06]
> ชาวหิ่งห้อย : 蛍族 (hotaruzoku) [เกร็ดความรู้ : 2012-11-04]
> ประทับใจ ตื้นตันใจ ซึ้งใจ : 感動 (kandou) และ 感激 (kangeki) [คำพ้องความหมาย : 2012-10-30]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำกริยานุเคราะห์ ~です [คำช่วยต่างๆ : 2012-10-29]
> อ่านอากาศ?? : 空気を読む (kuuki o yomu) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-10-26]
> KY : คนที่ไม่รู้จักกาละเทศะ การไม่รู้จักกาละเทศะ [เกร็ดความรู้ : 2012-10-26]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.7-11) [ฝึกการฟัง : 2012-10-24]
> 窓際族 (madogiwazoku) ชาวริมหน้าต่าง [เกร็ดความรู้ : 2012-10-24]
> กระดูกหัก?? : 骨が折れる (hone ga oreru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-10-22]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา ANA, Yomiuri Shimbun, PLATINUM) [ฝึกการฟัง : 2012-10-20]
> 々 เครื่องหมายอักษรซ้ำในภาษาญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-10-19]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำกริยานุเคราะห์ ~た [คำช่วยต่างๆ : 2012-10-17]
> เชื่อถือ ไว้วางใจ : 信用 (shin'you) และ 信頼 (shinrai) [คำพ้องความหมาย : 2012-10-15]
> การนับเลข 1-5 ของชาวญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-10-10]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Boss Coffee Vol.1-6) [ฝึกการฟัง : 2012-10-08]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ほど [คำช่วยต่างๆ : 2012-10-06]
> จบ : 終了 (shuuryou)、完結 (kanketsu) และ 完了 (kanryou) [คำพ้องความหมาย : 2012-10-04]
> ท้องยืน?? : 腹が立つ (hara ga tatsu) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-10-02]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา H&I) [ฝึกการฟัง : 2012-09-30]
> สุภาษิตญี่ปุ่น : โกหกสีขาว ?? [เกร็ดความรู้ : 2012-09-26]
> ญาติ : 親戚 (shinseki)、親類 (shinrui) และ 親族 (shinzoku) [คำพ้องความหมาย : 2012-09-25]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Afac) [ฝึกการฟัง : 2012-09-23]
> ไม่เปิดพจนานุกรม ก็อ่านคันจิได้นะครับ [กระทู้แนะนำ : 2012-09-21]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย しか [คำช่วยต่างๆ : 2012-09-20]
> คอไม่หมุน?? : 首が回らない (kubi ga mawaranai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-09-19]
> เพื่อน : 友達 (tomodachi)、友人 (yuujin)、親友 (shinyuu) และ 仲間 (nakama) [คำพ้องความหมาย : 2012-09-15]
> ที่มาของคำว่า "อิจฉา" : うらやむ และ うらやましい [เกร็ดความรู้ : 2012-09-12]
> "ลำดับของลูกผู้ชาย" : คำสอนของแคว้น satsuma [เกร็ดความรู้ : 2012-09-11]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Gin no sara) [ฝึกการฟัง : 2012-09-10]
> ที่มาของคันจิ 美しい (utsukushii) [เกร็ดความรู้ : 2012-09-08]
> คนรักกับชู้รัก : 恋人 (koibito) และ 愛人 (aijin) [คำพ้องความหมาย : 2012-09-08]
> ว่าด้วยเรื่องแกะ และคันจิ 羊 (hitsuji) [เกร็ดความรู้ : 2012-09-07]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Panasonic, Viera) [ฝึกการฟัง : 2012-09-06]
> นักเรียน : 生徒 (seito) และ 学生 (gakusei) [คำพ้องความหมาย (類義語 : ruigigo) : 2012-09-05]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Toyota, Doraemon #7) [ฝึกการฟัง : 2012-09-02]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Toyota, Doraemon #1-6) [ฝึกการฟัง : 2012-09-02]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย も [คำช่วยต่างๆ : 2012-09-01]
> เอวเตี้ย ?? : 腰が低い (koshi ga hikui) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-08-28]
> การใช้คำว่า ご苦労様 และ お疲れ様 [เกร็ดความรู้ : 2012-08-27]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา Panasonic, Hito) [ฝึกการฟัง : 2012-08-26]
> ที่มาของคำว่า ごちそうさま [เกร็ดความรู้ : 2012-08-23]
> ที่มาของคำว่า いただきます [เกร็ดความรู้ : 2012-08-21]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากการฟัง (โฆษณา suumo) [ฝึกการฟัง : 2012-08-18]
> การออกเสียงยาวในภาษาญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-08-17]
> คาบนิ้ว ?? : 指をくわえる (yubi o kuwaeru) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-08-16]
> มารยาทในการใช้บันไดเลื่อนของชาวญี่ปุ่นที่กำลังเปลี่ยนไป [สาระน่ารู้ : 2012-08-15]
> วิธีออกเสียง za, ji, zu, ze, zo [สาระน่ารู้ : 2012-08-13]
> ฝึกการฟังภาษาญี่ปุ่น (โฆษณา Tokyo Gas) [ฝึกการฟัง : 2012-08-12]
> ทำไมคำช่วย は、へ、を จึงออกเสียงว่า wa, e, o [สาระน่ารู้ : 2012-08-11]
> การใช้คำว่า 看護師 แทนคำว่าบุรุษพยาบาลและนางพยาบาล [เกร็ดความรู้ : 2012-08-08]
> ข้อแตกต่างของคำว่า utsukushii กับ kirei [เกร็ดความรู้ : 2012-08-06]
> เด็กหญิงซาดาโกะ กับนกกระเรียนพันตัว [สาระน่ารู้ : 2012-08-03]
> หัวเข่าหัวเราะ ?? : 膝が笑う (haza ga warau) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-08-02]
> ยุกาตะ (yukata) หนึ่งในชุดพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-07-27]
> 25 ข้อของหญิงขี้เหร่ [สาระน่ารู้ : 2012-07-26]
> ทำไมคันจิของญี่ปุ่นจึงมีเสียง on-yomi หลายเสียง [สาระน่ารู้ : 2012-07-25]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Kiseki [ฝึกการฟัง : 2012-07-22]
> 55 เรื่องที่ชาวญี่ปุ่นอยากทำก่อนที่พ่อแม่จะเสียชีวิต [สาระน่ารู้ : 2012-07-20]
> ล้างเท้า ?? : 足を洗う (ashi o arau) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-07-19]
> 駅の伝言板 : กระดานฝากข้อความที่สถานี ซึ่งกำลังจะหมดไป [เกร็ดความรู้ : 2012-07-16]
> 涙 (namida) : เรื่องของ "น้ำตา" [เกร็ดความรู้ : 2012-07-16]
> นิยามของคำศัพท์ที่แสดงความร้อนหนาวในแต่ละวัน [เกร็ดความรู้ : 2012-07-15]
> 【トゥクトゥク】วงจรรถตุ๊กตุ๊ก จากญี่ปุ่นสู่ไทย จากไทยไปญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-07-14]
> ถ้าไปสั่ง "เกาเหลาราเมง" ที่ญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-07-12]
> 温泉卵 (onsen tamago) ไข่น้ำพุร้อน [เกร็ดความรู้ : 2012-07-12]
> วันที่ 22 ของทุกเดือน เป็นวันแห่งสตรอเบอรี่ช็อตเค้ก [เกร็ดความรู้ : 2012-07-10]
> ตาไม่มี?? : 目が無い (me ga nai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-07-08]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำว่า だ [คำช่วยต่างๆ : 2012-07-05]
> "พุดเดิ้ลทอย" สุนัขตำรวจพันธุ์เล็กคู่แรกของญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-07-05]
> คติสอนใจจาก ノミのサーカス (ละครสัตว์หมัด) [เกร็ดความรู้ : 2012-07-04]
> คติสอนใจจาก サーカスの象 (ช้างละครสัตว์) [สาระน่ารู้ : 2012-07-03]
> รถแท๊กซี่ญี่ปุ่นกับกระจกส่องข้าง [เกร็ดความรู้ : 2012-06-30]
> ทำไมธนบัตร 1 หมื่นเยน จึงมีคันจิเลขหนึ่งอยู่ด้วย [เกร็ดความรู้ : 2012-06-29]
> ปริศนาของเลข 千 (sen : 1000 ) [เกร็ดความรู้ : 2012-06-29]
> คำบอกเวลาในภาษาญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-06-28]
> snowman กับ yuki daruma [เกร็ดความรู้ : 2012-06-26]
> ฝึกการฟังภาษาญี่ปุ่นจากเพลง TSUNAMI [ฝึกการฟัง : 2012-06-24]
> 46 เรื่องที่ชาวต่างชาติประหลาดใจเมื่อมาญี่ปุ่น [เกร็ดความรู้ : 2012-06-23]
> ฟันไม่ยืน ?? : 歯が立たない (ha ga tatanai) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-06-20]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Omocha no Cha ChaCha [ฝึกการฟัง : 2012-06-15]
> 眠る (nemuru) กับ 寝る (neru) [เกร็ดความรู้ : 2012-06-15]
> ถอดผิวหนัง ?? : 肌を脱ぐ (hada o nugu) [สำนวนญี่ปุ่น : 2012-06-13]
> Yubi ori : การนับนิ้วของคนญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-06-10]
> วันที่ 6 เดือน 6 อายุ 6 ขวบ : วันแห่งการเรียนศิลปะวิชาการ [สาระน่ารู้ : 2012-06-06]
> Amida kuji การจับฉลากในสไตล์ของชาวญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-05-28]
> เหตุผล 7 ข้อ ที่ชาวต่างชาติคิดว่าภาษาญี่ปุ่นยาก [สาระน่ารู้ : 2012-05-26]
> เหตุผล 5 ข้อ ที่ชาวต่างชาติคิดว่าภาษาญี่ปุ่นง่าย [สาระน่ารู้ : 2012-05-26]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย でも [คำช่วยต่างๆ : 2012-05-25]
> เรียนคันจิ : ปรับปรุงเพจคันจิ ให้สามารถค้นหาคันจิระดับ N3-N5 ได้ [คันจิ : 2012-05-23]
> พ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่า "ปีศาจ" [เกร็ดความรู้ : 2012-05-19]
> ไฟนีออนกูลิโกะ (Glico Neon) หนึ่งในสัญลักษณ์ของนครโอซา​กา [เกร็ดความรู้ : 2012-05-18]
> 13 พฤษภาคม : วันแห่งการบอกเลิก (May Storm Day) [เกร็ดความรู้ : 2012-05-12]
> การจับปลาด้วยนกกาน้ำ (鵜飼い : ukai) [สาระน่ารู้ : 2012-05-11]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย ね [คำช่วยต่างๆ : 2012-05-07]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย よ [คำช่วยต่างๆ : 2012-05-07]
> kaibun (回文) การเล่นคำที่แม้จะอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้า ก็ยังคงมีความหมายเหมือนเดิม [เกร็ดความรู้ : 2012-05-06]
> การกล่าวขอโทษด้วยคำว่า sumimasen และ gomennasai [สาระน่ารู้ : 2012-05-04]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย や [คำช่วยต่างๆ : 2012-04-26]
> henohenomoheji (へのへのもへじ) การใช้ฮิรางานะ 7 ตัว วาดเป็นใบหน้าคน [เกร็ดความรู้ : 2012-04-23]
> ธงปลาคาร์ฟ (Koi Nobori) และประเพณีในวันของเด็กผู้ชาย [สาระน่ารู้ : 2012-04-22]
> การเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง สู้การเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ จริงหรือ ? [เกร็ดความรู้ : 2012-04-19]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นเพลง Oyoge! Taiyaki kun [ฝึกการฟัง : 2012-04-18]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย より [คำช่วยต่างๆ : 2012-04-17]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย と [คำช่วยต่างๆ : 2012-04-09]
> กฎหมายเมาแล้วขับ : แค่นั่งไปด้วยก็ติดคุก 3 ปี [สาระน่ารู้ : 2012-04-09]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย の [คำช่วยต่างๆ : 2012-04-03]
> O hanami : เทศกาลชมดอกซากุระ [สาระน่ารู้ : 2012-03-31]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย まで [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-29]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย を [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-24]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าว "การแถลงแผนแม่บทในการป้องกันน้ำท่วม" [ฝึกการฟัง : 2012-03-24]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง Sen to Chihiro no Kamikakushi : Spirited Away [ฝึกการฟัง : 2012-03-21]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย へ [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-20]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย から [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-17]
> มารยาทในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-03-16]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย に [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-14]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย で [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-13]
> ปลาดุกยักษ์กับแผ่นดินไหว : ความเชื่อหรือความจริง [สาระน่ารู้ : 2012-03-11]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำวิเศษณ์ なんて [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-10]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำวิเศษณ์ なんか [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-10]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำวิเศษณ์ なんと [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-10]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง 愛は勝つ (ai wa katsu) [ฝึกการฟัง : 2012-03-07]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง ookina kuri no ki no shita de [ฝึกการฟัง : 2012-03-06]
> เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง inu no omawarisan [ฝึกการฟัง : 2012-03-05]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย は [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-03]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย が [คำช่วยต่างๆ : 2012-03-01]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย か、かしら、かもしれない [คำช่วยต่างๆ : 2012-02-29]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : update วิธีการใช้คำสุภาพ คำยกย่อง และคำถ่อมตน [ไวยากรณ์ : 2012-02-27]
> "ตำนานลับ" ของเป็ดแมนดาริน [สาระน่ารู้ : 2012-02-24]
> "3 พี่น้องดังโงะ" เพลงอนุบาลที่ขายดีกว่า AKB48 ถึง 2 เท่า [สาระน่ารู้ : 2012-02-16]
> ที่มาของธรรมเนียมการให้ช็อคโกแลตในวันวาเลนไทน์ของญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-02-12]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : วิธีออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง [กระทู้แนะนำ : 2012-02-11]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : วิธีการเขียนคาตาคานะ [คาตาคานะ : 2012-02-04]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : วิธีการเขียนฮิรางานะ [ฮิรางานะ : 2012-02-04]
> การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ [สาระน่ารู้ : 2012-02-04]
> กว่าจะมาเป็นเนื้อวัวที่แพงที่สุดในโลก [สาระน่ารู้ : 2012-01-29]
> เรียนภาษาญี่ปุ่น : การใช้คำช่วย て (te form) [ไวยากรณ์ : 2012-01-18]
> ตารางคันจิระดับ ป.1-6 (วิธีลากพู่กัน การนับเส้น ความหมาย) [คันจิ : 2012-01-17]
> あぶく銭 (abuku zeni) และ ぼろ儲け (boro mouke) [เกร็ดความรู้ : 2012-01-16]
> "แมลง" กับความเชื่อของคนญี่ปุ่น [สาระน่ารู้ : 2012-01-11]
> 風見鶏 (kazami dori) และ おしどり夫婦 (oshidori fuufu) [เกร็ดความรู้ : 2012-01-07]
> ท้องฟ้าฤดูใบไม้ร่วง 秋の空 (Aki no sora) ทำไมจึงแปรปรวนง่าย [เกร็ดความรู้ : 2012-01-05]
> ชาวญี่ปุ่นเขาทำอะไรในวันปีใหม่ [สาระน่ารู้ : 2011-12-31]
Total Pageviews : 47,360,806 since 2009
47,098,216 since 2012

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com