คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 1,114 ครั้ง

あるいは

เป็นคำกริยาในภาษาเก่าคือ あり ผันในรูป rentaikei เป็น ある และต่อด้วยคำช่วยวิเศษณ์ い และคำช่วยเกี่ยวเนื่อง は เป็น あるいは โดยมีความหมายเดิมว่า ある人は (บางคนก็...) หรือ ある場合は (บางทีก็...)

คำเชื่อม (接続語)

ใช้แสดงเรื่องราวที่เป็นตัวเลือก จากในหลายๆเรื่องในกลุ่มเดียวกัน มีความหมายเหมือนกับคำว่า または และ もしくは เช่น

คำวิเศษณ์ (副詞)

1. แสดงความหมายว่าเหตุการณ์นั้นอาจเป็นไปได้ เช่น

2. ใช้แสดงความหมายว่ามีเรื่องต่างๆ โดยการยกตัวอย่างเหตุการณ์ในกลุ่มเดียวกัน เช่น

pageviews 2,006,046