ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด

อ่าน 160,848 ครั้ง

คาตาคานะ

เป็นตัวอักษรที่ดัดแปลงจากตัวอักษรคันจิ โดยนำเส้นบางส่วนมาแสดงเท่านั้น เช่น

คาตาคานะประกอบด้วยอักษรทั้งสิ้น 46 ตัว เช่นเดียวกับฮิรางานะ และมีวิธีการอ่านเช่นเดียวกับฮิรางานะทุกประการ โดยแต่ละตัวจะมีเสียงเฉพาะตัว และเมื่อนำคาตาคานะมาเรียงต่อกันเป็นคำ ก็ยังออกเสียงตามตัวอักษรนั้นๆ เช่น

ซึ่งเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ คือ camera นั่นเอง

ปัจจุบัน คาตาคานะมักจะใช้เป็นอักษรที่แสดงคำทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ ซึ่งคำศัพท์ดังกล่าวจะปรากฎในชีวิตประจำวันบ่อยครั้ง เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ กล้อง ฯลฯ ตลอดจนชื่อประเทศ ชื่อเมือง และชื่อคนต่างชาติ เป็นต้น

ดังนั้น แม้ว่าในการเรียนภาษาญี่ปุ่นจะใช้ตัวอักษรอังกฤษ (โรมาจิ) และฮิรางานะ เป็นหลักก็ตาม แต่ก็มีความจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องศึกษาวิธีการอ่านและเขียนคาตาคานะควบคู่กันไปด้วย

เสียง อะ เสียง อิ เสียง อุ เสียง เอะ เสียง โอะ
แถว ア
a i u e o
แถว カ
ka ki ku ke ko
แถว サ
sa shi su se so
แถว タ
ta chi tsu te to
แถว ナ
na ni nu ne no
แถว ハ
ha hi fu he ho
แถว マ
ma mi mu me mo
แถว ヤ
ya yu yo
แถว ラ
ra ri ru re ro
แถว ワ
wa o
 
n

คำศัพท์คำเสียงควบ

พบ 48 ความเห็นในบทเรียนนี้

ความเห็นที่ 31
[clap]
m 6 กค 57 14:35

ความเห็นที่ 32
อยากทราบว่าสระ ออ ในภาษาญี่ปุ่นนี่ต้องเขียนยังไงครับ
ジャッビ 17 ธค 57 22:50

ความเห็นที่ 33
เสียงสระออ ไม่มีในภาษาญี่ปุ่น
หากจะทับศัพท์ให้ใช้เสียง โอ แทนครับ เช่น

รอ ロー
ลอยกระทง ロイクラトン
webmaster 22 ธค 57 19:19

ความเห็นที่ 34
แอดมินครับ รบกวนขอตัวอักษรเสียงขุ่นแบบคะตะคะนะหน่อยได้มั้ยครับ
Zeecraft 27 กพ 58 22:34

ความเห็นที่ 35
ガ ギ グ ゲ ゴ
ザ ジ ズ ゼ ゾ
ダ ヂ ヅ デ ド
バ ビ ブ ベ ボ
パ ピ プ ペ ポ

ขอเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ
อีก 2-3 วันจะเข้าไปแก้ในตัวบทเรียนให้ครับ
webmaster 3 มีค 58 21:05

ความเห็นที่ 36
อยากรู้เสียงพิเศษในภาษาญี่ปุ่น มีอะไรบ้างหรอค่ะ
พอดีว่า งง มากๆ
รบกวนด้วยน่ะค่ะ
mind 24 เมย 58 13:23

ความเห็นที่ 37
หมายถึง เสียงขุ่น เช่น が หรือเสียงควบ เช่น きゃ หรือเปล่าครับ

ถ้าใช่ ดูได้จากหน้า "ฮิรางานะ" ครับ
webmaster 2 พค 58 16:19

ความเห็นที่ 38
บันหาที่พบบ่อยในการออ่านคำสับคะตะกะนะมีไรบ้างคะ พอดีอยากได้ข้อมูนคะ ลบกวนช่วยตอบหน่อย
ืนี 2 กค 58 14:11

ความเห็นที่ 39
สะกดภาษาไทยให้ถูกดีกว่าครับ
webmaster 2 กค 58 23:44

ความเห็นที่ 40
อยากให้ Webmaster ช่วยสร้างแบบฝึกหัดไว้ในแต่ละบทด้วยค่ะ จะได้มีการฝึกฝนบ่อยๆค่ะ พอดีว่า ทบทวนบ่อยๆแล้ว พอเวลาผ่านไปก็ลืมหมดเลยค่ะ ก็กลับมาทบทวนซ้ำแล้ว ก็ยังจำมิได้หมดเลยค่ะ จึงอยากให้ webmaster ช่วยตรงนี้หน่อยค่ะ
Sagst 5 ตค 58 20:35

1<5

pageviews 8,015,928