ฝึงการฟัง เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus

ANA, Yomouri Shimbun, PLATINUM
อ่าน 30,191 ครั้ง

เรียนไวยากรณ์จากโฆษณา

おめでたい

เป็นคำสุภาพของคำว่า めでたい หมายความว่า น่ายินดี หรือเป็นมงคล แต่นอกจากนี้ ยังใช้ในความหมายว่า การซื่อบริสุทธิ์จนดูเป็นคนเซ่อ หรือการมองโลกแต่ในแง่ดีเท่านั้น เช่น

~くなる

ใช้ต่อท้ายคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 (adj -i) ที่ผันรูปจาก -i เป็น -ku เพื่อแสดงถึงสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น

~てみる

ใช้ต่อท้ายคำกริยาที่ผันเป็นรูป -te form เพื่อแสดงความหมายว่า "ลองทำ" เช่น

ในคลิปนี้มีสำนวนที่ใช้ ~てみる โดยผันเป็น ~てみてください หมายถึง "การขอร้องให้ลองทำ" แต่ในภาษาพูด ละคำว่า ください ไว้ เหลือเพียง ~てみて ซึ่งยังคงมีความหมายเหมือนเดิมคือ "ขอให้ลองทำ" เช่น

~なければならない

ใช้ต่อท้ายคำกริยาที่ผันอยู่ในรูป -nai form เพื่อแสดงความหมายว่า "ต้องทำ" เช่น

ในคลิปนี้ มีประโยคที่ใช้สำนวน ~なければならない คือ

pageviews 485,757