ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด

อ่าน 158,136 ครั้ง

โรมาจิ

เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้แทนการอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น โดยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในเว็บไซต์นี้ จะใช้อักษรโรมาจิควบคู่ไปกับฮิรางานะ

วิธีการเขียนโรมาจิ

あ a い i う u え e お o
か ka き ki く ku け ke こ ko
さ sa shi す su せ se そ so
た ta chi tsu て te と to
な na に ni ぬ nu ね ne の no
は ha ひ hi fu へ he ほ ho
ま ma み mi む mu め me も mo
や ya ゆ yu よ yo
ら ra り ri る ru れ re ろ ro
わ wa o
ん n

เสียงขุ่น

が ga ぎ gi ぐ gu げ ge ご go
ざ za じ ji ず zu ぜ ze ぞ zo
だ da ぢ ji づ tzu で de ど do
ば ba び bi ぶ bu べ be ぼ bo
ぱ pa ぴ pi ぷ pu ぺ pe ぽ po

เสียงควบ / เสียงขุ่น + เสียงควบ

きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
しゃ sha しゅ shu しょ sho
じゃ ja じゅ ju じょ jo
ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
ぢゃ dya ぢゅ dyu ぢょ dyo
にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
びゃ bya びゅ byu びょ byo
ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo
みゃ mya みゅ myu みょ myo
りゃ rya りゅ ryu りょ ryo

พบ 22 ความเห็นในบทเรียนนี้

ความเห็นที่ 21
[question]
วิน 6 สค 64 13:20

ความเห็นที่ 22
[clap][clap][clap]
.... 6 สค 64 13:21

1<

pageviews 8,016,010