ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด

อ่าน 162,531 ครั้ง

ประโยคบอกจำนวนและตัวเลข โดยมีรูปแบบการใช้งาน คือ

ประธาน +は +จำนวน/ตัวเลข +です

 1. これ は いくら です か
  Kore wa ikura desu ka
  นี่เท่าไรครับ/ค่ะ
 2. それ は 百円 です
  Sore wa hyaku en desu
  นั่น 100 เยนครับ/ค่ะ
 3. あなた は いくつ です か หรือ あなた は 何歳 です か
  Anata wa ikutsu desu ka หรือ Anata wa nansai desu ka
  คุณอายุเท่าไรครับ/ค่ะ
 4. わたし は 十六歳 です
  Watashi wa juurokusai desu
  ฉันอายุ 16 ปีครับ/ค่ะ

 1. サッカーボール が 何個 あります か
  Sakkaa booru ga nanko arimasu ka
  ลูกฟุตบอลมีกี่ลูกครับ/ค่ะ
 2. サッカーボール が 四個 あります
  Sakkaa booru ga yonko arimasu
  ลูกฟุตบอลมี 4 ลูกครับ/ค่ะ
 3. 学生 が 何人 居ますか
  Gakusei ga nannin imasu ka
  นักเรียนมีกี่คนครับ/ค่ะ
 4. 学生 が 二十五人 居ます
  Gakusei ga nijuugonin imasu
  นักเรียนมี 25 คนครับ/ค่ะ

ตัวเลข

0霊、ゼロrei, zero
1ichi
2ni
3san
4shi, yon
5go
6roku
7shichi, nana
8hachi
9kyuu
10juu
ร้อยhyaku
พันsen
หมื่น一万ichi man
แสน十万juu man
ล้าน百万hyaku man
10 ล้าน一千万issen man
100 ล้าน一億ichi oku
1 ล้านล้าน一兆itchou
?いくつ、いくらikutsu, ikura

คำลักษณะนามที่สำคัญ

คน1一人hitori
2二人futari
3三人sannin
?何人nannin
อายุ1一歳issai
2二歳nisai
3三歳sansai
?何歳nansai
อัน1一つhitotsu
2二つfutatsu
3三つmitsu
?いくつikutsu
ครั้ง1一回ikkai
2二回nikai
3三回sankai
?何回nankai
ชิ้น ก้อน1一個ikko
2二個niko
3三個sanko
?何個nanko
แท่ง ท่อน ต้นไม้1一本ippon
2二本nihon
3三本sanbon
?何本nanbon
แผ่น ใบ1一枚ichimai
2二枚nimai
3三枚sanmai
?何枚nanmai
สัตว์ขนาดใหญ่1一頭ittou
2二頭nitou
3三頭santou
?何頭nantou
นก แมลง ปลา สัตว์ขนาดเล็ก1一匹ippiki
2二匹nihiki
3三匹sanbiki
?何匹nanbiki
นก1一羽ichiwa
2二羽niwa
3三羽sanba (sanwa)
?何羽nanba (nanwa)
ปลา1一尾ichibi
2二尾nibi
3三尾sanbi
?何尾nanbi
สมุด หนังสือ1一冊issatsu
2二冊nisatsu
3三冊sansatsu
?何冊nansatsu
บ้าน ร้าน1一軒ikken
2二軒niken
3三軒sangen
?何軒nangen
อาคาร1一棟ittou
2二棟nitou
3三棟santou
?何棟nantou
ชั้น1一階ikkai
2二階nikai
3三階sankai
?何階nankai
น้ำ 1 แก้ว1一杯ippai
2二杯nihai
3三杯sanbai
?何杯nanbai
อาหาร 1 จาน1一皿hitosara
2二皿futasara
3三皿misara (sansara)
?何皿nansara
กับข้าว 1 อย่าง1一品hitoshina
2二品futashina
3三品mishina (sanshina)
?何品nanshina
ยา 1 เม็ด1一錠ichijou
2二錠nijou
3三錠sanjou
?何錠nanjou
เสื้อผ้า 1 ชุด1一着itchaku
2二着nichaku
3三着sanchaku
?何着nanchaku
รองเท้า 1 คู่1一足issoku
2二足nisoku
3三足sansoku
?何足nansoku
ถุงเท้า 1 คู่1一組hitokumi
2二組futakumi
3三組mikumi (sankumi)
?何組nankumi
น้ำ 1 หยด1一滴itteki
2二滴niteki
3三滴santeki
?何滴nanteki
ตู้รถไฟ 1 ตู้1一両ichiryou
2二両niryou
3三両sanryou
?何両nanryou
เสื่อทาทามิ 1 ผื่น1一畳ichijou
2二畳nijou
3三畳sanjou
?何畳nanjou
ปืน 1 กระบอก1一丁itchou
2二丁nichou
3三丁sanchou
?何丁nanchou
ลูกปืน 1 นัด1一発ippatsu
2二発nihatsu
3三発sanpatsu
?何発nanpatsu
รถ เครื่องบิน เครื่องจักร1一台ichidai
2二台nidai
3三台sandai
?何台nandai
เรือ1一隻isseki
2二隻niseki
3三隻sanseki
?何隻nanseki
ห้อง1一室isshitsu
2二室nishitsu
3三室sanshitsu
?何室nanshitsu
จดหมาย1一通ittsuu
2二通nitsuu
3三通santsuu
?何通nantsuu

คำอธิบาย

อ่านตรงนี้หน่อย

พบ 64 ความเห็นในบทเรียนนี้

ความเห็นที่ 62
ผมอยากทราบว่า เราจะวางจำนวนกับลักษณะนามไว้ตรงไหนของประโยคถึงจะถูกครับ
เช่น 1.先生の机の上に雑誌2冊と新聞3冊があります
 2.先生の机の上に雑誌が2冊と新聞が3冊あります
 3.先生の机の上に2冊の雑誌と3冊の新聞があります
อีกหัวข้อ
1.コンビニでコーヒーを2本とジュースを3本買います
 3.コンビニで2本のコーヒーと3本のジュースを買います
 3.コンビニでコーヒー2本とジュース3本を買います
สามรถวางไว้ตรงไหนได้บ้าง รบกวนด้วยครับ
save 12 มค 66 11:48

ความเห็นที่ 63
ตอบคุณ save (คห. 62)

ตัวเลข+คำลักษณะนาม จะใช้ในลักษณะคำวิเศษณ์หรือคำนามก็ได้ เช่น
(1) 本が3冊あります
เป็นการใช้ในลักษณะคำวิเศษณ์เพื่อขยายภาคแสดง คือ あります เพื่อให้ทราบว่า มีเท่าไร มี 3 เล่ม

(2) 3冊の本があります
เป็นการใช้ในลักษณะคำนามเพื่อขยายภาคประธาน คือ สมุด เป็นสมุด 3 เล่ม

ปกติจะเริ่มสอนไวยากรณ์จากแบบที่ 1 ก่อน
แต่จะเป็นแบบที่ 1 หรือ 2 ก็ถูกตามหลักไวยากรณ์ทั้ง 2 แบบ

ส่วนกรณีที่ใช้ を ก็เช่นเดียวกัน คือ
(3) ジュースを2本買いました
(4) 2本のジュースを買いました
ถูกต้องตามไวยากรณ์ทั้ง 2 แบบ โดยจะเริ่มสอนจากแบบที่ 3 ก่อน

การใช้คำลักษณะนาม จะไม่ต่อท้ายด้วยคำช่วย
ดังนั้น ตัวอย่างตามที่สอบถาม
ข้อแรก 新聞3冊があります
และข้อสุดท้าย ジュース3本を買いました
จึงไม่ถูกต้องครับ
webmaster 20 กพ 66 21:15

ความเห็นที่ 64
ลองดูตัวอย่างนี้ครับ
(1)腐った(kusatta : เน่า)3個のミカンを捨てた(suteta : ทิ้ง)
ทิ้ง (ส้ม 3 ลูกที่เน่า)
เป็นการขยายภาคประธานคือส้ม
จะมีความหมายในเชิงว่า ส้มเน่ามี 3 ลูก ไม่ได้มีส้มเน่ามากกว่านี้
(2)腐ったミカンを3個捨てた
ทิ้ง (ส้มเน่า) ไป 3 ลูก
เป็นการขยายภาคแสดงคือทิ้ง
จะความหมายในเชิงว่า ส้มเน่าอาจจะมีมากกว่า 3 ลูก แต่ทิ้งไป 3 ลูก ครับ
webmaster 20 กพ 66 21:34

ดูความเห็นทั้งหมด

pageviews 8,015,460