ดิกชันนารีไทยญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus


ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย

พบ 126 คำ

飴色あめいろ

ameiro

สีน้ำตาลอมเหลืองใส, สีอำพัน

暗紅色あんこうしょく

ankoushoku

สีแดงอมดำ

暗紫色あんししょく

anshishoku

สีม่วงอมดำ

暗赤色あんせきしょく

ansekishoku

สีแดงอมดำ

鶯色うぐいすいろ

uguisuiro

สีเขียมอมน้ำตาลดำ

鬱金色うこんいろ

ukoniro

สีเหลืองเข้ม, สีเหลืองสด

薄紫色うすむらさきいろ

usumurasakiiro

สีม่วงอ่อน

葡萄色えびいろ

ebiiro

สีม่วงอมแดง

炎色えんしょく

enshoku

สีเปลวไฟ

黄褐色おうかっしょく

oukasshoku

สีน้ำตาลอมเหลือง

 1 >13

pageviews 19,704,913