ดิกชันนารีไทยญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus


ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย

พบ 126 คำ

羊羹色ようかんいろ

youkaniro

สีดำอ่อนอมแดง, สีน้ำเงินอ่อนอมแดง

駱駝色らくだいろ

rakudairo

สีแดงอ่อนสว่าง, สีอูฐ

緑黄色りょくおうしょく

ryokuoushoku

สีเหลืองอมเขียว

緑色りょくしょく

ryokushoku

สีเขียว

瑠璃色るりいろ

ruriiro

สีน้ำเงินเข้มอมม่วง

若草色わかくさいろ

wakakusairo

สีเขียวสว่าง

 1 <

pageviews 19,705,072