คำช่วยต่างๆในภาษาญี่ปุ่น
รวมคำช่วย คำเชื่อม คำวิเศษณ์ คำอุทาน พร้อมความหมายและตัวอย่างการใช้งานในประโยค

เลือกตัวอักษร 
การใช้คำว่า より   อ่าน 51752 ครั้ง
  
 より 
คำช่วยสถานะ : 格助詞
ใช้ต่อท้ายคำนาม หรือคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูป rentaikei หรือคำวิเศษณ์ หรือคำช่วยบางชนิด เป็นต้น
ในอดีต より เป็นคำช่วยที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง แต่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักจะใช้เพื่อแสดงมาตรฐานในการเปรียบเทียบเป็นหลัก
โดยการใช้งานที่แสดงความหมายอื่น จะเปลี่ยนไปใช้คำว่า「から」หรือ「にて」หรือ「で」หรือคำช่วยอื่นๆแทน
 1. แสดงมาตรฐานในการเปรียบเทียบ มักใช้ในรูปคำว่า「よりは」หรือ「よりも」หรือ「よりか」เป็นต้น
  • 私は彼より背が高い
   watashi wa kare yori se ga takai
   ฉันตัวสูงกว่าเขา
  • 大阪よりは東京の方が人口が多い
   oosaka yori wa toukyou no hou ga jinkou ga ooi
   โตเกียวมีประชากรมากกว่าโอซากา
  • 彼は思ったよりも親切だ
   kare wa omotta yori mo shinsetsu da
   เขาใจดีกว่าที่คิดไว้
  • 今日よりか明日の方が都合がいい
   kyou yori ka ashita no hou ga tsugou ga ii
   พรุ่งนี้สะดวกกว่าวันนี้

 2. แสดงขอบเขต โดยมักใช้ร่วมกับคำนามที่เกี่ยวกับเวลา ระยะทาง หรือตำแหน่ง
  • 十時より会議が始まる
   juuji yori kaigi ga hajimaru
   การประชุมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกา
  • 東京から大阪までは500キロより遠い
   toukyou kara oosaka made wa go hyakkiro yori tooi
   จากโตเกียวถึงโอซากา ไกลกว่า 500 กิโล (เมตร)
  • 銀行は交番より右側にある
   ginkou wa kouban yori migigawa ni aru
   ธนาคารอยู่ไปทางด้านขวาของป้อมตำรวจ

 3. ใช้ร่วมกับคำปฏิเสธ มีความหมายเป็นการปฏิเสธสิ่งอื่นทั้งหมด เพื่อทำให้เหลือเฉพาะสิ่งที่กล่าวถึงเท่านั้น
  • おいしくないけど、食べるよりしかたがない
   oishikunai kedo, taberu yori shikata ga nai
   ไม่อร่อย แต่นอกจากทาน ก็ไม่มีวิธีอื่น
  • 納得できないが、そうするよりほかの選択はない
   nattoku dekinai ga, sou suru yori hoka no sentaku wa nai
   ไม่เห็นด้วย แต่นอกจากทำตามนั้น ก็ไม่มีทางเลือกอื่น

 4. แสดงเวลาหรือตำแหน่งเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ ปัจจุบันจะใช้ในภาษาเขียน หรือใช้ในภาษาพูดที่ค่อนข้างสำรวม แต่หากเป็นภาษาพูดตามปกติทั่วไปจะใช้คำว่า「から」แทน
  • バスはバンコクより出発した
   basu wa bankoku yori shuppatsu shita
   รถโดยสารออกจากกรุงเทพ
  • 日本の友達より荷物が届いた
   nihon no tomodachi yori nimotsu ga todoita
   พัสดุจากเพื่อนที่ญี่ปุ่นมาถึงแล้ว

 5. เป็นภาษาเก่า ใช้แสดงสถานที่ซึ่งเกิดการเดินทางหรือเป็นทางผ่าน มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า「…を通って」หรือ「を」หรือ「から」

 6. เป็นภาษาเก่า ใช้แสดงขั้นตอนหรือวิธีในการเคลื่อนที่หรือการกระทำ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า「で」หรือ「によって」หรือ「にて」

 7. เป็นภาษาเก่า ใช้แสดงสาเหตุหรือเหตุผล มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า「によって」หรือ「から」หรือ「のために」

 8. เป็นภาษาเก่า ใช้ต่อท้ายคำผันที่อยู่ในรูป rentaikei เพื่อแสดงความหมายว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทันทีต่อจากอีกเหตุการณ์หนึ่ง มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า「とすぐ」หรือ「と同時に」หรือ「するやいなや」


คำวิเศษณ์ : 副詞
ใช้แสดงความหมายว่าระดับของเรื่องราวใหญ่โตมากขึ้น มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า「もっと」หรือ「いっそう」
 • 最近の車は昔と比べ、より高燃費高性能になった
  saikin no kuruma wa mukashi to kurabe, yori kounenpi kouseinou ni natta
  รถยนต์สมัยนี้ ทั้งยิ่งกินน้ำมันน้อยและยิ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เมื่อเทียบกับอดีต
 • より広い家に住みたい
  yori hiroi ie ni sumitai
  อยากอยู่ในบ้านที่กว้างกว่านี้

กรณีเป็น comment ที่สอบถาม Webmaster เมื่อตั้งคำถามเสร็จแล้ว ช่วยแจ้งไว้ที่ไทม์ไลน์ facebook j-campus ให้ด้วย เพื่อที่ Webmaster จะได้ตามเข้ามาตอบคำถามให้ครับ


เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com