คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 54,590 ครั้ง

คำกริยานุเคราะห์ : 助動詞

たら

เกิดจากคำกริยานุเคราะห์แสดงการจบสมบูรณ์ คือ た ที่ผันอยู่ในฟอร์มสมมุติ (仮定形 : kateikei) เป็น たら

ใช้ต่อท้ายคำผัน (活用語) และคำกริยานุเคราะห์บางคำ ที่อยู่ในรูป renyoukei แต่หากต่อท้ายคำผันที่ลงท้ายด้วยเสียง ぐ、ぬ、ぶ、む จะเปลี่ยนเสียงจาก たら เป็น だら เช่น 泳ぐ (oyogu) ⇒ 泳いだら (oyoidara)、死ぬ (shinu) ⇒ 死んだら (shindara)、飛ぶ (tondara) ⇒ 飛んだら (tondara)、飲む (nomu) ⇒ 飲んだら (nondara)

1. ใช้ในการแสดงเงื่อนไขสมมุติว่าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

2. ใช้ในการแสดงเงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

3. ใช้ในการแนะนำ เสนอแนะ หรือชักจูง โดยในการพูดจะจบประโยคด้วยเสียงสูง

4. ใช้ในการออกคำสั่งอย่างอ้อมๆ ... มักเป็นคำพูดของผู้หญิง

คำช่วยเกี่ยวเนื่อง : 係助詞

เป็นคำที่เปลี่ยนเสียงมาจากคำว่า といったら โดยมักจะพูดเป็น ったら ใช้ต่อท้ายคำนาม หรือคำกริยา คำคุณศัพท์ (adj -i) หรือคำกริยานุเคราะห์บางคำ ที่ผันอยู่ในฟอร์มจบ (終止形 : shuushikei) หรือฟอร์มคำสั่ง (命令形 : meireikei) หรือต่อท้ายคำกริยา คำคุณศัพท์ที่อยู่ในรูป dic form

1. ใช้ยกเรื่องราวหรือบุคคลขึ้นมากล่าวเป็นหัวข้อเรื่อง เพื่อแสดงความประหลาดใจ หรือดูหมิ่นดูแคลน หรือด้วยความสนิทสนม

2. ใช้ยกสภาพหรือคุณสมบัติขึ้นมากล่าว เพื่อแสดงอารมณ์ตกใจว่าสิ่งนั้นเกินเลยกว่าปกติ โดยอาจใช้ในรูป たらない ก็ได้

3. เพื่อแสดงความหมายเน้นย้ำ

คำช่วยจบ : 終助詞

เป็นวิธีการใช้ たら ซึ่งเป็นคำช่วยเกี่ยวเนื่อง (係助詞) ในการจบท้ายประโยค โดยมักจะพูดเป็น ったら ใช้ต่อท้ายคำนาม หรือคำผันที่อยู่ในฟอร์มจบ (終止形 : shuushikei) หรือฟอร์มคำสั่ง (命令形 : meireikei)

1. แสดงการกระตุ้นหรือร้องเรียกฝ่ายตรงข้าม ด้วยความรู้สึกรำคาญใจหรือหงุดหงิดใจ

2. แสดงความรู้สึกประหลาดใจ

3. แสดงการเน้นย้ำ โดยการพูดแบบห้วนๆ

4. ใช้ในประโยคออกคำสั่งหรือร้องขอ เพื่อแสดงอารมณ์หงุดหงิดจากการที่ฝ่ายตรงข้ามไม่เข้าใจหรือไม่ตอบสนองความต้องการของตน

คำช่วยวิเศษณ์ : 副助詞

เป็น ภาษาเก่า ที่เปลี่ยนเสียงมาจากคำว่า とやら ใช้ในการแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ชัดเจน มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า とか

pageviews 1,974,470