คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 32,713 ครั้ง

คำกริยานุเคราะห์ : 助動詞

เกิดจากคำว่า たり ซึ่งเป็นคำกริยานุเคราะห์ในสมัยโบราณที่แสดงการจบสมบูรณ์ ผันรูปเป็น rentaikei คือ たる และเปลี่ยนเสียงเป็น た

ใช้ต่อท้ายคำผัน (活用語) และคำกริยานุเคราะห์บางคำ ที่อยู่ในรูป renyoukei แต่หากต่อท้ายคำผันที่ลงท้ายด้วยเสียง ぐ、ぬ、ぶ、む จะเปลี่ยนเสียงจาก た เป็น だ เช่น 泳ぐ ⇒ 泳いだ (oyoida)、死ぬ ⇒ 死んだ (shinda)、遊ぶ ⇒ 遊んだ (asonda)、読む ⇒ 読んだ (yonda)

1. แสดงความหมายว่าการกระทำหรือการดำเนินการ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต

2. แสดงความหมายว่าการกระทำหรือการดำเนินการ ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

3. แสดงความหมายว่าเรื่องราวได้กลายเป็นความจริง

4. แสดงความหมายถึงการกระทำหรือการดำเนินการที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่สมมุติว่าถ้าเกิดขึ้นมา

5. แสดงความหมายว่าการกระทำหรือการดำเนินการได้จบสิ้นแล้ว แต่ผลของการกระทำนั้นยังคงเกิดอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยผันให้อยู่ในรูป rentaikei โดยมีความหมายเดียวกับคำว่า …ている หรือ …てある

6. แสดงความหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันการกระทำ การเป็นอยู่ หรือสภาพเหตุการณ์

7. แสดงความหมายออกคำสั่งในลักษณะไม่เข้มงวด

8. แสดงความหมายการตัดสินใจหรือตกลงใจ

9. แสดงความสงสัยหรือสอบถาม โดยในการพูดจะจบประโยคด้วยเสียงสูง

10. ใช้ในรูป …たら โดยอธิบายความหมายไว้ตาม Link (ยังไม่ได้เขียน)

pageviews 1,974,481