คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 19,016 ครั้ง

คำช่วยเกี่ยวเนื่อง (係助詞)

しか

ใช้ต่อท้ายคำนาม คำที่มีสถานะเช่นเดียวกับคำนาม คำกริยาที่ผันในรูป renyoukei คำคุณศัพท์ หรือคำกริยาคุณศัพท์ ที่ผันในรูป rentaikei และคำช่วย หรือคำกริยานุเคราะห์บางคำ

ใช้ร่วมกับคำที่มีความหมายหักล้าง เพื่อจำกัดกรอบหรือเงื่อนไขเฉพาะเท่าที่กล่าวถึง และปฏิเสธสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นทั้งหมด มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「きり」 หรือ 「だけ」

หรืออาจใช้ในรูป 「だけしか」 เพื่อเน้นย้ำข้อจำกัดให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นก็ได้

ในการพูดอย่างไม่เป็นทางการ อาจผันรูปจาก 「しか」 เป็น 「っきゃ」 ก็ได้

คำช่วยจบ (終助詞)

เป็นภาษาเก่า เพื่อใช้แสดงความต้องการของตน มักใช้ในรูป てしが หรือ にしが

คำสมาส (連語)

เกิดจาก 「し」 ซึ่งเป็นคำช่วยวิเศษณ์ รวมกับ 「か」 ซึ่งเป็นคำช่วยเกี่ยวเนื่อง เป็นภาษาเก่า ใช้ร่วมกับคำปุจฉาสรรพนาม เช่น 「いつ」 「なに」 โดยใช้ในรูป 「いつしか」 「なにしか」 เพื่อเน้นย้ำความสงสัย

pageviews 1,973,451