คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 34,488 ครั้ง

คำช่วยวิเศษณ์ : 副助詞

なんか

เกิดจากการผสมคำว่า 「なに」 ซึ่งเป็นคำสรรพนาม (代名詞) และคำว่า 「か」 ซึ่งเป็นคำช่วยวิเศษณ์ (副助詞) เป็น 「なにか」 จากนั้นผันเสียงในภาษาพูดเป็น 「なんか

ใช้ต่อท้ายคำหลัก (体言) คำที่เทียบเท่าคำหลัก คำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูป rentaikei คำช่วยบางประเภท หรือคำอื่นๆ

1. ใช้แสดงการยกตัวอย่างที่สำคัญขึ้นอย่างหนึ่ง ในความหมายเดียวกับคำว่า「など」

2. ใช้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งโดยไม่ให้ความสำคัญ ในความหมายเดียวกับคำว่า 「など」

คำสมาส : 連語

เป็นคำที่ผันเสียงมาจากคำว่า「なにか」

1. ใช้ชี้สิ่งที่ไม่ชัดเจนหรือไม่รู้ว่าคืออะไร

2. ใช้ชี้สิ่งที่มีลักษณะเดียวกัน หรือใช้ในลักษณะคลุมเครือโดยไม่ต้องการชี้ชัด โดยการใช้คำว่า 「…かなんか」 หรือ 「…やなんか

3. ใช้ในลักษณะของคำวิเศษณ์ เพื่อแสดงอาการลังเลโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 「何だか」 「どうしてか」 「なぜか」

pageviews 1,973,460