คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 51,009 ครั้ง

คำช่วยเชื่อม : 接続助詞

ながら

1. ใช้ต่อท้ายคำกริยาหรือคำกริยานุเคราะห์ที่ผันในรูป renyoukei หรืออื่นๆ เพื่อแสดงความหมายว่าการกระทำหรือสภาพเหตุการณ์ 2 อย่าง เกิดขึ้นคู่ขนานกัน

2. ใช้ต่อท้ายคำนาม หรือคำกริยาหรือคำกริยานุเคราะห์ที่ผันในรูป renyoukei หรือคำคุณศัพท์ที่ผันในรูป rentaikei หรืออื่นๆ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า …にもかかわらず, …ではあるが และ …ているのに เพื่อใช้เชื่อมเหตุการณ์ 2 อย่าง ที่มีเนื้อหาขัดแย้งกัน

3. ใช้ต่อท้ายคำนาม คำวิเศษณ์ คำกริยาที่ผันในรูป renyoukei หรืออื่นๆ เพื่อแสดงความหมายว่าเหตุการณ์คงอยู่ในสภาพนั้น มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า …のまま และ …のとおり

4. ใช้ต่อท้ายคำนาม คำวิเศษณ์ หรืออื่นๆ เพื่อแสดงความหมายว่า ทั้งหมด หรือในสภาพเดิม มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า 全部, すっかり, …とも และ それごと

pageviews 2,003,738