คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 16,868 ครั้ง

คำประสม : 連語 (rengo)

ましょう

เกิดจากคำกริยานุเคราะห์แสดงความสุภาพคือ「ます」ผันรูปเป็น「ましょ」และเชื่อมต่อกับคำกริยานุเคราะห์แสดงการคาดคะเนคือ 「う」

ในการพูดอย่างไม่เป็นทางการ บางครั้งอาจใช้ว่า ましょ ก็มี

1. แสดงความตั้งใจหรือการตัดสินใจของผู้พูดอย่างสุภาพ

2. แสดงการชักชวนอย่างสุภาพ

3. แสดงการคาดคะเนอย่างสุภาพ (ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ในประโยคพูด)

pageviews 1,974,467