คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 25,219 ครั้ง

かしら

เกิดจากการผสมคำระหว่าง か และ 知らん เป็น 「かしらん」 จากนั้นจึงเปลี่ยนเสียงมาเป็น 「かしら」 ปัจจุบันเป็นคำที่มักใช้โดยผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่

คำช่วยวิเศษณ์ : 副助詞

ใช้ต่อท้ายคำปุจฉาสรรพนาม เพื่อแสดงความรู้สึกที่ไม่ชัดเจน

คำช่วยจบ : 終助詞

ใช้ต่อท้ายคำหลัก (体言) หรือคำเทียบเท่าคำหลัก หรือคำผัน (活用語) ที่อยู่ในรูป Rentaikei หรือคำอื่นๆ เพื่อจบท้ายประโยค

1. แสดงความสงสัยเล็กน้อยหรือตั้งคำถามกับตนเองหรือคู่สนทนา โดยไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้รับคำตอบ

 1. สอบถามกับตนเอง
  • 今日は何を食べようかしら
   Kyou wa nani o tabeyou kashira
   วันนี้จะทานอะไรดีนะ
  • こんな時間に誰が来たのかしら
   Konna jikan ni dare ga kita no kashira
   เวลาป่านนี้แล้ว ใครมากันนะ
 2. สอบถามคู่สนทนา
  • あなたはお茶でいいかしら
   Anata wa o cha de ii kashira
   คุณ น้ำชาก็ได้ใช่ไหมนะ

2. ใช้ต่อท้ายคำกริยานุเคราห์ที่เป็นคำหักล้าง เช่น 「ない」 「ん」 หรือ 「ぬ」

 1. เพื่อแสดงความต้องการ หรือไหว้วาน
  • 早く夏休みにならないかしら
   Hayaku natsu yasumi ni naranai kashira
   อยากให้ถึงวันหยุดฤดูร้อนเร็วๆจังเลย
  • それを私にくれないかしら
   Sore o watashi ni kurenai kashira
   ขออันนั้นให้ฉันได้ไหมนะ
  • ちょっとここに来てくれないかしら
   Chotto koko ni kite kurenai kashira
   ช่วยมาที่นี่หน่อยได้ไหมนะ
 2. เพื่อแสดงความรู้สึกอันตรายหรือไม่ปลอดภัย
  • これを飲んでも危なくないかしら
   Kore o nonde mo abunakunai kashira
   ดื่มนี่แล้วจะไม่อันตรายหรอกหรือ
  • 失敗しないかしら
   Shippai shinai kashira
   จะไม่ล้มเหลวหรอกหรือ

3. แสดงการสอบถามฝ่ายตรงข้าม

4. แสดงการกระตุ้นเตือนตนเอง หรือขอความเห็นชอบจากคู่สนทนา

pageviews 1,959,373