คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 27,619 ครั้ง

คำสมาส : 連語

かもしれない

เป็นคำที่เกิดจากการผสมระหว่างคำว่า か ซึ่งเป็นคำช่วยวิเศษณ์ (副助詞) และคำว่า も ซึ่งเป็นคำช่วยเกี่ยวเนื่อง (係助詞) กลายเป็น かも จากนั้นผสมกับคำกริยาคือ 知れる ซึ่งผันอยู่ในรูปปฏิเสธคือ 知れない

ใช้ต่อท้ายคำนาม คำเสมือนคำนาม คำผัน (คำกริยา คำคุณศัพท์) และอื่นๆได้

ใช้แสดงความหมายว่า ไม่สามารถยืนยัน แต่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้

pageviews 1,959,378