คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 50,240 ครั้ง

คำช่วยวิเศษณ์ : 副助詞

ほど

ใช้ต่อท้ายคำนาม คำเสมือนคำนาม และคำผัน (คำกริยาหรือคุณศัพท์) ที่อยู่ในรูป rentaikei

1. ใช้ร่วมกับคำที่แสดงจำนวน หรือคำว่า これ、それ、あれ、どれ เป็นต้น เพื่อแสดงความหมายถึงจำนวนหรือปริมาณคร่าวๆ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า くらい

2.ใช้แสดงปริมาณของการกระทำหรือสภาพเหตุการณ์ โดยการยกเรื่องราวอื่นที่มีนัยยะสำคัญขึ้นมาเปรียบเทียบ หรือใช้ในรูป …ほどに เพื่อแสดงว่าปริมาณของการกระทำหรือเหตุการณ์นั้นมีมากเป็นพิเศษ มีความหมายเดียวกับคำว่า くらい

3. ใช้ร่วมกับคำที่มีความหมายปฏิเสธ เพื่อแสดงมาตรฐานในการเปรียบเทียบปริมาณ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า くらい

4. มักจะใช้ในรูป …ば…ほど หรือ …するほどに เพื่อแสดงความหมายว่า หากปริมาณของฝั่งหนึ่งเพิ่มมากขึ้น สภาพหรือเหตุการณ์ของอีกฝั่งหนึ่งก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณ

5. เป็น ภาษาเก่า ใช้แสดงขอบเขตหรือขีดจำกัด มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า だけ

pageviews 1,974,464