คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 38,208 ครั้ง

คำช่วยเกี่ยวเนื่อง : 係助詞

ออกเสียงเช่นเดียวกับคำว่า「わ : wa」
ใช้ต่อท้ายคำนาม คำเสมือนคำนาม คำผันที่อยู่ในรูป Renyoukei คำช่วย หรือคำอื่นๆ

ลักษณะการใช้ดั้งเดิม คือเพื่อเป็นการดึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด จากในบรรดาหลายๆสิ่ง ขึ้นมากล่าวถึง

1. ใช้เพื่อยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมากล่าวเป็นพิเศษ

2. ใช้แสดงหัวข้อ เพื่อกำหนดกรอบของสิ่งที่กำลังกล่าวถึง

3. ใช้เพื่อแสดงเรื่องที่กำลังเปรียบเทียบกัน หรือแสดงสิ่งที่ต่างกับสิ่งอื่น

4. ใช้เพื่อเน้นย้ำสิ่งที่กำลังบอกกล่าว

 1. ใช้ต่อท้ายคำช่วยสถานะ คำวิเศษณ์ หรือคำอื่นๆ เพื่อเน้นเสียงหรือเน้นความหมาย
  • あなたともう会わない
   Anata to wa mou awanai
   กับคุณ จะไม่พบอีกแล้ว
  • ここに誰も居ない
   Koko ni wa dare mo inai
   ที่นี่ ไม่มีใครเลย
 2. ใช้ต่อท้ายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ผันในรูป renyoukei หรือต่อท้ายคำช่วย「て」หรือ「で」เพื่อเน้นข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังบอกกล่าว
  • 彼女はまだ来ていない
   Kanojo wa mada kite wa inai
   เธอยังไม่มาเลย (เน้นเรื่องการมา ว่ามาหรือยัง)
  • 分かっているが、やめられない
   Wakatte wa iru ga, yamerarenai
   เข้าใจ แต่เลิกไม่ได้ (เน้นเรื่องความเข้าใจ ว่าเข้าใจหรือไม่)

5. แสดงเงื่อนไขหรือสภาพในการกระทำ โดยมักใช้ในรูป「て

6. ใช้จบท้ายประโยค ในลักษณะคำช่วยจบ (終助詞) เพื่อแสดงอารมณ์หรือความประทับใจ เป็นวิธีการใช้ในภาษาเก่า

7. ใช้ต่อท้ายคำคุณศัพท์หรือคำว่า「ず」ซึ่งผันในรูป Renyoukei เพื่อแสดงเงื่อนไขสมมุติที่มีความหมายสอดคล้อง เป็นวิธีการใช้ในภาษาเก่า

คำอุทาน : 感動詞

ออกเสียงตามปกติ คือ 「は : ha」

1. คำที่เปล่งออกมาเพื่อตอบรับ ด้วยอาการสำรวม มีความหมายเดียวกันกับคำว่า 「はっ」

2. คำที่เปล่งออกมาเพื่อถามย้อนกลับ ด้วยอาการสำรวมเล็กน้อย มีความหมายเดียวกันกับคำว่า 「はあ」

3. เสียงหัวเราะดังๆ เช่น 「あはは : Ahaha」 หรือ 「ははは : Hahaha」

4. เสียงที่เปล่งออกมาด้วยความสงสัยหรือลังเล มีความหมายเดียวกับคำว่า 「はて」

คำช่วยสถานะ : 格助詞

เป็นการใช้ในภาษาเก่า มีความหมายเดียวกันกับคำว่า へ ซึ่งเป็นคำช่วยสถานะ (格助詞)

pageviews 2,006,051