คำช่วยต่างๆในภาษาญี่ปุ่น
รวมคำช่วย คำเชื่อม คำวิเศษณ์ คำอุทาน พร้อมความหมายและตัวอย่างการใช้งานในประโยค

เลือกตัวอักษร 
การใช้คำว่า は   อ่าน 37150 ครั้ง
  
 ばかり 
คำช่วยเกี่ยวเนื่อง : 係助詞
ออกเสียงเช่นเดียวกับคำว่า「わ : wa」
ใช้ต่อท้ายคำนาม คำเสมือนคำนาม คำผันที่อยู่ในรูป Renyoukei คำช่วย หรือคำอื่นๆ
ลักษณะการใช้ดั้งเดิม คือเพื่อเป็นการดึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด จากในบรรดาหลายๆสิ่ง ขึ้นมากล่าวถึง

 1. ใช้เพื่อยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมากล่าวเป็นพิเศษ
  • 朝食私が作る
   Choushoku wa watashi ga tsukuru
   อาหารเช้า ฉันจะเป็นคนทำ (แต่อาหารมื้ออื่น ยังไม่พูดถึง)
  • 平仮名全部覚えた
   Hiragana wa zenbu oboeta
   ฮิรางานะ จำได้หมดแล้ว (แต่อักษรอื่น ยังไม่พูดถึง)
 2. ใช้แสดงหัวข้อ เพื่อกำหนดกรอบของสิ่งที่กำลังกล่าวถึง
  • 日本お寺が多い
   Nihon wa o tera ga ooi
   ญี่ปุ่น วัดมาก
  • 鼻が長い
   Zou wa hana ga nagai
   ช้าง งวงยาว
  • トマト野菜だ
   Tomato wa yasai da
   มะเขือเทศ เป็นผัก
 3. ใช้เพื่อแสดงเรื่องที่กำลังเปรียบเทียบกัน หรือแสดงสิ่งที่ต่างกับสิ่งอื่น
  • 強いが、日照っている
   Kaze wa tsuyoi ga, hi wa tette iru
   ลมแรง แต่แสงแดดแจ่มจ้า
  • 親に孝行、友人に信義
   Oya ni wa koukou, yuujin ni wa shingi
   กับพ่อแม่ กตัญญู กับเพื่อนสนิท ซื่อสัตย์
 4. ใช้เพื่อเน้นย้ำสิ่งที่กำลังบอกกล่าว
  1. ใช้ต่อท้ายคำช่วยสถานะ คำวิเศษณ์ หรือคำอื่นๆ เพื่อเน้นเสียงหรือเน้นความหมาย
   • あなたともう会わない
    Anata to wa mou awanai
    กับคุณ จะไม่พบอีกแล้ว
   • ここに誰も居ない
    Koko ni wa dare mo inai
    ที่นี่ ไม่มีใครเลย
  2. ใช้ต่อท้ายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ผันในรูป renyoukei หรือต่อท้ายคำช่วย「て」หรือ「で」เพื่อเน้นข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังบอกกล่าว
   • 彼女はまだ来ていない
    Kanojo wa mada kite wa inai
    เธอยังไม่มาเลย (เน้นเรื่องการมา ว่ามาหรือยัง)
   • 分かっているが、やめられない
    Wakatte wa iru ga, yamerarenai
    เข้าใจ แต่เลิกไม่ได้ (เน้นเรื่องความเข้าใจ ว่าเข้าใจหรือไม่)
 5. แสดงเงื่อนไขหรือสภาพในการกระทำ โดยมักใช้ในรูป「て
  • 私として一所懸命やるつもりだ
   Watashi toshite wa isshokenmei yaru tsumori da
   สำหรับฉัน มุ่งมั่นที่จะทำอย่างเต็มที่
  • 宗教には強制があってならない
   Shuukyou ni wa kyousei ga atte wa ikenai
   ในเรื่องของศาสนา จะต้องไม่มีการบังคับ
 6. ใช้จบท้ายประโยค ในลักษณะคำช่วยจบ (終助詞) เพื่อแสดงอารมณ์หรือความประทับใจ เป็นวิธีการใช้ในภาษาเก่า
 7. ใช้ต่อท้ายคำคุณศัพท์หรือคำว่า「ず」ซึ่งผันในรูป Renyoukei เพื่อแสดงเงื่อนไขสมมุติที่มีความหมายสอดคล้อง เป็นวิธีการใช้ในภาษาเก่า

คำอุทาน : 感動詞
ออกเสียงตามปกติ คือ 「は : ha」
 1. คำที่เปล่งออกมาเพื่อตอบรับ ด้วยอาการสำรวม มีความหมายเดียวกันกับคำว่า「はっ」
  • 、承知いたしました
   Ha, shouchi shimashita
   ครับ รับทราบครับ
 2. คำที่เปล่งออกมาเพื่อถามย้อนกลับ ด้วยอาการสำรวมเล็กน้อย มีความหมายเดียวกันกับคำว่า「はあ」
  • 、何でしたか
   Ha, nan deshita ka
   ครับ อะไรนะครับ
 3. เสียงหัวเราะดังๆ เช่น「あはは : Ahaha」หรือ「ははは : Hahaha」
 4. เสียงที่เปล่งออกมาด้วยความสงสัยหรือลังเล มีความหมายเดียวกับคำว่า 「はて」

คำช่วยสถานะ : 格助詞
เป็นการใช้ในภาษาเก่า มีความหมายเดียวกันกับคำว่า へ ซึ่งเป็นคำช่วยสถานะ (格助詞)
กรณีเป็น comment ที่สอบถาม Webmaster เมื่อตั้งคำถามเสร็จแล้ว ช่วยแจ้งไว้ที่ไทม์ไลน์ facebook j-campus ให้ด้วย เพื่อที่ Webmaster จะได้ตามเข้ามาตอบคำถามให้ครับ


เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com