คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 78,301 ครั้ง

คำช่วยสถานะ : 格助詞

ใช้ต่อท้ายคำหลัก (体言) หรือคำเทียบเท่าคำหลัก

1. เพื่อแสดงประธานผู้ทำกริยา การมีอยู่ หรือสภาพ

2. แสดงกรรมที่เกี่ยวกับความต้องการ ความรักเกลียด ความสามารถ หรืออื่นๆ

3. ใช้ต่อท้ายคำสรรพนาม ในลักษณะของคำเชื่อม

4. ส่วนใหญ่ใช้เป็นภาษาเขียน เพื่อขยายคำนามที่ตามหลังมา ในความหมายเดียวกันกับคำว่า の โดยมักใช้เกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ในการครอบครอง สังกัด หรือมีสถานะเดียวกัน เป็นต้น

คำช่วยเชื่อม : 接続助詞

1. ใช้เชื่อมวลีข้างหน้าและข้างหลังเข้าด้วยกันโดยไม่มีความหมายพิเศษใดๆ

2. ใช้เชื่อมวลีที่มีความหมายขัดแย้งกัน มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า けれども

3. ใช้ในรูป 「…う」 หรือ 「…まい」 เพื่อแสดงอาการไม่สนใจไยดี

4. แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับลำดับเวลาของเหตุการณ์ 2 อย่าง

คำช่วยจบ : 終助詞

1. ใช้เพื่อพูดอ้อมๆ

 1. แสดงความหวังที่ต้องการให้เป็นจริง
  • 明日晴れると良い
   Asu hareru to ii ga
   ถ้าพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสก็คงจะดี
 2. แสดงการลังเลที่จะพูดตรงๆ
  • 私はこっちが良いと思う
   Watashi wa kotchi ga ii to omou ga
   ฉันคิดว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะ
 3. แสดงความสงสัย
  • あれ、さっきまでそこに居たはずだ
   Are, sakki made soko ni ita hazu da ga
   เอ๊ะ เมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ตรงนั้นนี่นา

2. แสดงความรู้สึกมุ่งหวังในสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริง หรือสิ่งที่เป็นไปได้ยาก แต่เป็นเรื่องที่ประทับใจ โดยมักใช้ในรูป 「…なあ」

3. แสดงอารมณ์ก่นด่า โดยใช้คู่กับคำว่า 「め」 ที่เป็นคำก่นด่า

คำเชื่อม : 接続語

ใช้เพื่อแสดงว่า เรื่องที่พูดทีหลัง มีเนื้อหาขัดแย้งกับเรื่องที่พูดตอนต้น
มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า だが หรือ けれども

pageviews 1,974,482