คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 16,195 ครั้ง

คำกริยานุเคราะห์ : 助動詞

です

ใช้ต่อท้ายคำนาม คำเสมือนคำนาม คำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 (adj -i) คำวิเศษณ์ และคำช่วยบางคำ
เป็นคำสุภาพของคำว่า だ และ である เพื่อแสดงมารยาทต่อฝ่ายตรงข้าม

1. แสดงการตัดสินใจชี้ชัดหรือลงความเห็น

2. ใช้ในรูป のです หรือ んです หรือ なのです เพื่ออธิบายมูลเหตุ หรือใช้แสดงการตัดสินใจที่เด็ดขาด

3. ใช้เพื่อเน้นโทนเสียง ในลักษณะเดียวกับคำช่วยอุทาน โดยมักใช้ร่วมกับคำช่วย เช่น ね หรือ な เป็นต้น

4. ใช้ในรูป お+คำกริยาที่ผันในรูป renyoukei เพื่อแสดงความเคารพเล็กน้อย

5. ใช้ในการยกเรื่องราวขึ้นมากล่าว

pageviews 1,974,484