คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 26,303 ครั้ง

คำช่วยวิเศษณ์ : 副助詞

だけ

ผันรูปมาจากคำว่า たけ(丈 : แปลว่า ที่มีทั้งหมด) ใช้ต่อท้ายคำนาม หรือคำกริยา/คำคุณศัพท์ที่อยู่ในรูป rentaikei/renyoukei และคำช่วยบางคำ เพื่อแสดงการจำกัดขอบเขต และยกเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งขึ้นมากล่าวเป็นพิเศษ ในความหมายต่างๆ คือ

1. แสดงขอบเขตจำกัด มีความหมายเดียวกับคำว่า …ばかり และ …のみ

2. แสดงปริมาณหรือขีดจำกัดสูงสุด มีความหมายเดียวกับคำว่า ほど、くらい และ かぎり

3. แสดงความหมายว่า เมื่อปริมาณด้านหนึ่งเพิ่่มขึ้น ปริมาณของเรื่องราวอีกด้านหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกัน โดยมักใช้ในรูป …ば…だけ และ …たら…ただけ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า …につれていっそう

4. แสดงถึงความสามารถ พรสวรรค์ คุณค่า ที่มีในปริมาณที่สอดรับกัน โดยมักใช้ในรูป …だけあって、…だけのことはある หรือ …だけに

5. แสดงเงื่อนไขอย่างมีขอบเขต มักใช้ในรูป …だけでは หรือ …だけでも

pageviews 1,974,485