คำช่วยภาษาญี่ปุ่น ความหมายและตัวอย่างประโยค


อ่าน 58,820 ครั้ง

คำช่วยวิเศษณ์ : 副助詞

ばかり

เกิดจากคำกริยาคือ 計る (はかる) แปลว่า "วัด (ขนาด / น้ำหนัก / ความสูง)" ผันเป็นรูปคำนามคือ はかり และกลายเป็น ばかり เดิมจึงใช้ในความหมายเพื่อแสดงปริมาณคร่าวๆ เช่นเดียวกับคำว่า ほど หรือ ぐらい

ปัจจุบันใช้ต่อท้ายคำนาม คำวิเศษณ์ คำผัน (活用語 : katsuyougo) ที่อยู่ในรูป rentaikei คำช่วยบางคำ หรืออื่นๆ โดยในภาษาพูด อาจพูดเป็น ばっかり、ばかし หรือ ばっかし ก็ได้ ใช้เพื่อแสดงความหมายต่างๆ ดังนี้

1. ใช้แสดงการจำกัดขอบเขต มีความหมายเดียวกับ …だけ、…のみ หรือ …にすぎない

2. ใช้แสดงปริมาณคร่าวๆ มีความหมายเดียวกับคำว่า …ほど หรือ …くらい

3. ใช้ในรูป …たばかりに เพื่อเน้นความความหมายว่า ด้วยสาเหตุนั้นแต่เพียงอย่างเดียว เหตุการณ์จึงเลวร้ายลง มีความหมายเดียวกับคำว่า …ために

4. ใช้ต่อท้ายคำกริยาที่ผันในรูป rentaikei หรือใช้กับคำกริยานุเคราะห์คือ ぬ หรือ ん เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์มาถึงขั้นที่กำลังใกล้จะเกิดเต็มที่แล้ว

5. ใช้ในรูป …たばかり เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งจะจบสิ้นไปได้เพียงไม่นาน

6. ใช้ในรูป …とばかり หรือ …とばかりに เพื่อเน้นความหมาย

pageviews 1,974,468