คำช่วยต่างๆในภาษาญี่ปุ่น
รวมคำช่วย คำเชื่อม คำวิเศษณ์ คำอุทาน พร้อมความหมายและตัวอย่างการใช้งานในประโยค

เลือกตัวอักษร 
คำในแถว ま  
 ましょう 
 まで 
 まま 


เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com