คำช่วยต่างๆในภาษาญี่ปุ่น
รวมคำช่วย คำเชื่อม คำวิเศษณ์ คำอุทาน พร้อมความหมายและตัวอย่างการใช้งานในประโยค

เลือกตัวอักษร 
คำในแถว か  
  
 かしら 
 かもしれない 
 から 
  


เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com