ฝึงการฟัง เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus

Panasonic Viera
อ่าน 20,283 ครั้ง

เรียนไวยากรณ์จากโฆษณา

~てもらう

เป็นการผันคำกริยา [V] ให้อยู่ในรูป -te form และต่อเข้ากับคำกริยาสนับสนุนคือ もらう กลายเป็น [V] てもらう เพื่อแสดงการร้องขอให้ฝ่ายตรงข้ามช่วยทำให้ เช่น

~てもらいたい

เป็นการผัน ~てもらう ให้อยู่ในรูป -tai เป็น ~てもらいたい เพื่อแสดงความต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามช่วยทำให้ เช่น

~てくれる

เป็นการผันคำกริยา [V] ให้อยู่ในรูป -te form และต่อเข้ากับคำกริยาสนับสนุนคือ くれる กลายเป็น [V] てくれる เพื่อแสดงว่า ฝ่ายตรงข้ามได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับตน หรือกับทางฝ่ายของตน เช่น

pageviews 485,537