ฝึกการฟังภาษาญี่ปุ่น
ฝึกทักษะการฟัง พร้อมกับจำคำศัพท์และสำนวนใหม่ผ่านเพลงและการ์ตูน


大きな栗の木の下で

Ookina kuri no ki no shita de : ที่ใต้ต้นเกาลัดใหญ่
อ่าน 24423 ครั้ง

ฝึกการฟังภาษาญี่ปุ่น
> 前前前世
> ひまわりの約束
> レット・イット・ゴー ~ありのままで~
> クリスマス・イブ
> アンパンマンのマーチ
> ANA, Yomouri Shimbun, PLATINUM
> Panasonic Viera
> キセキ
> TSUNAMI
> おもちゃのチャチャチャ
> およげ! たいやいくん
> 洪水対策の基本計画発表
> 千と千尋の神隠し : Sen to Chihiro no kamikakushi
> 愛は勝つ
> 大きな栗の木の下で
> 犬のお巡りさん


เรียนไวยากรณ์จากเพลง

ไวยากรณ์ในบทนี้ จะอธิบายถึงความแตกต่างของคำว่า 大きい (ookii) กับคำว่า 大きな (ooki na) และสำนวนการใช้คำว่า ~ましょう (mashou)
 1. 大きい และ 大きな

  1. 大きい (ookii) เป็นคำคุณศัพท์ประเภทที่ 1 (形容詞) มีความหมายว่า ใหญ่ จำนวนมาก ปริมาณมาก เกินกว่าระดับปกติ ฯลฯ

   คำคุณศัพท์ในกลุ่มที่ 1 เมื่อนำไปขยายคำนามจะอยู่ในรูป -i form ถ้านำไปขยายคำกริยาจะผันเป็นรูป -ku form และหากใช้จบประโยคคุณศัพท์ จะอยู่ในรูป -i form เช่น

   • 大きい木 (ookii ki) ต้นไม้ที่ใหญ่
   • 大きく育てる (ookiku sodateru) สร้างให้ใหญ่
   • 木が大きい (ki ga ookii) ต้นไม้ใหญ่

  2. 大きな (ookina) เป็นคำคุณศัพท์ประเภทที่ 2 (形容動詞) มีความหมายเหมือนกับ 大きい คือ ใหญ่ จำนวนมาก ปริมาณมาก ระดับเกินกว่าปกติ ฯลฯ แต่จะแตกต่างกับคำคุณศัพท์อื่นๆ คือ จะใช้ขยายได้เฉพาะคำนามเท่านั้น ไม่สามารถใช้ขยายคำกริยา หรือใช้จบประโยคได้ เช่น

   • 大きな木 (ookina ki) ต้นไม้ที่ใหญ่
   • 大きな声 (ookina koe) เสียงที่ดัง

  3. 大きい และ 大きな มีความหมายแตกต่างกันอยู่บ้าง โดย 大きい จะเป็นการบ่งบอกขนาดหรือปริมาณตามข้อเท็จจริง ส่วน 大きな สามารถใช้บ่งบอกขนาดหรือปริมาณในเชิงนามธรรมควบคู่กันไปด้วย เช่น

   • 大きい木 (ookii ki) ต้นไม้ที่ใหญ่ ใครเห็นก็ว่าใหญ่
   • 大きな木 (ookina ki) ต้นไม้ที่ใหญ่ ในมุมมองของผู้พูด หรือในเชิงนามธรรม
   • 大きな夢 (ookina yume) ความฝันอันยิ่งใหญ่
   • 大きな希望 (ookina kibou) ความหวังอันยิ่งใหญ่
   • 大きな勘違い (ookina kanchigai) ความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่

  4. นอกจากคำว่า 大きい และ 大きな แล้ว คำว่า 小さい (chiisai) และ 小さな (chiisana) ซึ่งมีความหมายว่า เล็ก จำนวนน้อย ปริมาณน้อย ระดับต่ำกว่าปกติ ก็มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกันกับคำว่า 大きい และ 大きな นี้ด้วย 2. ~ましょう

  ましょう (mashou) เป็นคำสมาส (連語) เกิดจากการผสมคำว่า「ます」ซึ่งเป็นคำกริยานุเคราะห์ (助動詞) ที่ทำหน้าที่ผันคำกริยาให้สุภาพ กับคำว่า「う」ซึ่งเป็นคำกริยานุเคราะห์ที่หน้าที่สื่อความหมายการคาดเดา

  สำนวน ~ましょう ในบทนี้ เป็นการใช้ร่วมกับคำกริยาที่ผันในรูป -masu form เพื่อสื่อความหมายการชักชวนอย่างสุภาพ เช่น

  dic form-masu form~ましょう
  เล่น遊ぶ
  aso-bu
  遊び
  aso-bi
  遊びましょう
  aso-bi-mashou
  เล่นกันเถอะ
  ทำする
  suru

  shi
  しましょう
  shi-mashou
  ทำกันเถอะ
  เลี้ยงให้โต
  ทำให้โต
  育てる
  sodate-ru
  育て
  sodate
  育てましょう
  sodate-mashou
  เลี้ยงให้โต
  กันเถอะ

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com