ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด

อ่าน 160,420 ครั้ง

แบ่งเป็น 1) ประโยคคำนามปฎิเสธ 2) ประโยคคุณศัพท์ปฎิเสธ 3)ประโยคกริยาปฎิเสธ
แต่เนื่องจากคำคุณศัพท์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งผันในรูปปฏิเสธไม่เหมือนกัน จึงมีประโยคปฏิเสธ 4 แบบ ดังนี้

ประธาน +は +คำนาม +では ありません
ประธาน +は +คุณศัพท์-i +く +ありません
ประธาน +は +คุณศัพท์-na +では ありません
ประธาน +が +คำกริยา +ません

 1. あなた 大人 では ありません
  Anata wa otona dewa arimasen
  คุณไม่ใช่ผู้ใหญ่ครับ/ค่ะ
 2. 中国人 では ありません
  Watashi wa chuugokujin dewa arimasen
  ฉันไม่ใช่คนจีนครับ/ค่ะ
 3. 田中さん では ありません
  Watashi wa Tanakasan dewa arimasen
  ฉันไม่ใช่คุณทานากะครับ/ค่ะ
 4. 先生 では ありません
  Sensei dewa arimasen
  ไม่ใช่อาจารย์ครับ/ค่ะ

 1. ねずみ 大きく ありません
  Nezumi wa ookiku arimasen
  หนูไม่ใหญ่ครับ/ค่ะ
 2. 小さく ありません
  Zou wa chiisaku arimasen
  ช้างไม่เล็กครับ/ค่ะ
 3. きれい では ありません
  Umi wa kirei dewa arimasen
  ทะเลไม่สวยครับ/ค่ะ
 4. 親切 では ありません
  Kare wa shinsetsu dewa arimasen
  เขาไม่ใจดีครับ/ค่ะ

 1. 子供 泣きません
  Kodomo ga nakimasen
  เด็กไม่ร้องไห้ครับ/ค่ะ
 2. 友達 ません
  Tomodachi ga kimasen
  เพื่อนไม่มาครับ/ค่ะ
 3. 財布 ありません
  Saifu ga arimasen
  กระเป๋าสตางค์ไม่อยู่ครับ/ค่ะ
 4. 田中さん ません
  Tanakasan ga imasen
  คุณทานากะไม่อยู่ครับ/ค่ะ

คำอธิบาย

อ่านตรงนี้หน่อย

พบ 49 ความเห็นในบทเรียนนี้

ความเห็นที่ 47
きれい เป็นคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2 (adj -na)

คุณศัพท์กลุ่มที่ 1 (adj -i) ทุกคำจะลงท้ายด้วย い
คุณศัพท์กลุ่มที่ 2 (adj -na) จะมีบางคำที่ลงท้ายด้วย い ครับ
webmaster 6 กย 58 18:29

ความเห็นที่ 48
อ่อครับ ละมันมีละเว้นเยอะไหมครับ
ウィジャック 6 กย 58 18:48

ความเห็นที่ 49
มีไม่มากเท่าไรครับ
เวลาจำ ก็จำเฉพาะคำที่ลงท้ายด้วยเสียง -i แต่เป็นคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 2 ก็พอ เช่น きれい、きらい、ゆうめい、ていねい、とくい เป็นต้น ครับ
webmaster 12 กย 58 10:30

ดูความเห็นทั้งหมด

pageviews 8,015,936