ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด

อ่าน 157,703 ครั้ง

ประธาน +が +กริยา te form +て +います

 1. カメ が 走って います
  Kame ga hashitte imasu
  เต่ากำลังวิ่งครับ/ค่ะ
 2. お父さん が 新聞 を 読んで います
  Otousan ga shinbun o yonde imasu
  คุณพ่อกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ครับ/ค่ะ
 3. お兄さん が 勉強 して います
  Oniisan ga benkyou shite imasu
  พี่ชายกำลังเรียนครับ/ค่ะ
 4. 弟 が お菓子 を 食べて います
  Otouto ga okashi o tabete imasu
  น้องชายกำลังทานขนมครับ/ค่ะ

พบ 5 ความเห็นในบทเรียนนี้

ความเห็นที่ 3
私 は 日本語 を 勉強 して います
ฉันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่น
ถูกต้องใหมครับ
ััyy 14 มีค 58 01:10

ความเห็นที่ 4
ถูกต้องครับ
webmaster 14 มีค 58 09:25

ความเห็นที่ 5
ฉันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่น 17 ธค 65 21:47

ดูความเห็นทั้งหมด

pageviews 8,015,458