ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด

อ่าน 157,681 ครั้ง

まで เป็นคำช่วยที่ใช้ร่วมกับคำว่า から เพื่อระบุขอบเขตของการกระทำ

ประธาน +は +จุดเริ่มต้น +から +จุดสิ้นสุด +まで +กริยา +ます

 1. 今日 から 明日 まで 雪 が 降ります
  Kyou kara ashita made yuki ga furimasu
  หิมะตกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับ/ค่ะ
 2. 子供 が 一 から 十 まで 数字 を 数えます
  Kodomo ga ichi kara juu made suuji o kazoemasu
  เด็กๆนับเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสิบครับ/ค่ะ
 3. バンコク から チェンマイ まで 何時間 かかります か
  Bankoku kara Chenmai made nanjikan kakarimasu ka
  จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ/ค่ะ
 4. 彼 は 四時 から 五時 まで テニス を 練習 します
  Kare wa yoji kara goji made tenisu o renshuu shimasu
  เขาฝึกซ้อมเทนนิสตั้งแต่ 4 โมง ถึง 5 โมงครับ/ค่ะ

 1. 私 は 新幹線 で 東京 から 大阪 まで 行きます
  Watashi wa shinkansen de Toukyou kara Oosaka made ikimasu
  ฉันเดินทางจากโตเกียวไปยังโอซากาโดยรถไฟชินกังเซ็นครับ/ค่ะ
 2. 弟 は 毎日 家 から 学校 まで 歩きます
  Otouto wa mainichi ie kara gakkou made arukimasu
  น้องชายเดินจากบ้านไปโรงเรียนทุกวันครับ/ค่ะ
 3. 日本 の 義務教育 は 中学三年生 まで です
  Nihon no gimu kyouiku wa chuugaku sannensei made desu
  การศึกษาภาคบังคับของประเทศญี่ปุ่นถึงชั้นมัธยมต้นปีที่ 3 ครับ/ค่ะ
 4. 今日 は ここ まで です
  Kyou wa koko made desu
  วันนี้ถึงแค่นี้ครับ/ค่ะ

คำอธิบาย

พบ 4 ความเห็นในบทเรียนนี้

ความเห็นที่ 1
今日はここまでです (วันนี้ถึงแค่นี้ค่ะ/ครับ) แต่ดิฉันแปลเป็น วันนี้พอแค่นี้ก่อนคะ/ครับ
จะใช้ได้หรือเปล่าคะ
re 8 มีค 56 11:41

ความเห็นที่ 2
今日はここまでです จะแปลว่า วันนี้พอแค่นี้ก่อน ก็ได้ครับ

แต่คิดว่าไม่จำเป็นต้องยึดติดกับคำว่า "พอ" ก็ได้ครับ
เพราะถ้าเปลี่ยนคำนามเป็นอย่างอื่น อาจจะไม่เหมาะที่จะใช้กับคำว่า "พอ" ก็ได้ครับ
webmaster 9 มีค 56 00:44

ความเห็นที่ 3
ขอบคุณค่ะ
re 11 มีค 56 14:21

ความเห็นที่ 4
ยินดีครับ
webmaster 12 มีค 56 22:28

pageviews 8,015,944