ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด

อ่าน 160,845 ครั้ง

คาตาคานะ

เป็นตัวอักษรที่ดัดแปลงจากตัวอักษรคันจิ โดยนำเส้นบางส่วนมาแสดงเท่านั้น เช่น

คาตาคานะประกอบด้วยอักษรทั้งสิ้น 46 ตัว เช่นเดียวกับฮิรางานะ และมีวิธีการอ่านเช่นเดียวกับฮิรางานะทุกประการ โดยแต่ละตัวจะมีเสียงเฉพาะตัว และเมื่อนำคาตาคานะมาเรียงต่อกันเป็นคำ ก็ยังออกเสียงตามตัวอักษรนั้นๆ เช่น

ซึ่งเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ คือ camera นั่นเอง

ปัจจุบัน คาตาคานะมักจะใช้เป็นอักษรที่แสดงคำทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ ซึ่งคำศัพท์ดังกล่าวจะปรากฎในชีวิตประจำวันบ่อยครั้ง เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ กล้อง ฯลฯ ตลอดจนชื่อประเทศ ชื่อเมือง และชื่อคนต่างชาติ เป็นต้น

ดังนั้น แม้ว่าในการเรียนภาษาญี่ปุ่นจะใช้ตัวอักษรอังกฤษ (โรมาจิ) และฮิรางานะ เป็นหลักก็ตาม แต่ก็มีความจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องศึกษาวิธีการอ่านและเขียนคาตาคานะควบคู่กันไปด้วย

เสียง อะ เสียง อิ เสียง อุ เสียง เอะ เสียง โอะ
แถว ア
a i u e o
แถว カ
ka ki ku ke ko
แถว サ
sa shi su se so
แถว タ
ta chi tsu te to
แถว ナ
na ni nu ne no
แถว ハ
ha hi fu he ho
แถว マ
ma mi mu me mo
แถว ヤ
ya yu yo
แถว ラ
ra ri ru re ro
แถว ワ
wa o
 
n

คำศัพท์คำเสียงควบ

พบ 48 ความเห็นในบทเรียนนี้

ความเห็นที่ 46
เสียงขุ่นของฮิรางานะกับคาตาคานะ เป็นวรรคเดียวกัน อ่านเหมือนกันเลยครับ
WM -> Guy 16 มิย 60 00:58

ความเห็นที่ 47
แล้วถ้าจะเขียนพวกตัวwอ่ะครับอย่างชื่อผม winนี่ต้องเขียนยังไงหรอครับ
Win 10 ธค 61 14:19

ความเห็นที่ 48
สวัสดีค่า เป็นข้อมูลที่ดีมากๆ ค่า ขอบคุณมากค่า

จะรบกวนสอบถามว่า คำว่า "ความสุข" สามารถเขียนแบบคาตาคานะ ว่ายังไงน่ะค่า

カマスク มั้ยคะ... เดา... น่ะค่า [lol][lol][lol]

ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่า [smile][smile][smile]
ปิ่น 24 ตค 65 18:11

ดูความเห็นทั้งหมด

pageviews 8,015,847