สุภาษิตญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus

一日暖めて十日冷やす
いちにちあたためてとおかひやす
ichinichi atatamete tooka hiyasu

อ่าน 5,427 ครั้ง

อุ่นหนึ่งวัน เย็นสิบวัน

การปลูกต้นไม้ หากให้แสงแดด(ความอบอุ่น)เพียงวันเดียว แต่หลังจากนั้นไม่ให้โดนแสงแดดอีก 10 วัน ต้นไม้ก็จะไม่เจริญงอกงาม

เช่นเดียวกับการเรียนหรือการทำงาน ซึ่งจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจได้เพียงวันเดียว จากนั้นก็จะเกียจคร้านไปอีก 10 วัน

เป็นคำเปรียบเทียบกับธรรมชาติของมนุษย์ แม้จะมีช่วงที่ขยันขันแข็ง แต่ก็จะมีช่วงที่เกียจคร้านที่นานกว่า ซึ่งจะหักลบกับความขยันก่อนหน้านั้น

คำพ้อง : 一日暴して十日寒す, 一暴十寒

พบ 2 ความเห็น

ความเห็นที่ 1
คงจะคล้ายกับ 三日坊主 (みっかぼうず)= บวรเณรได้เเค่3วัน มั้งคับ
ช่วยบอกคำอ่านของ 「一日暴して十日寒す」ให้ด้วยคับ[clap]
親日家 6 มค 55 15:21

ความเห็นที่ 2
一日之を暴して十日之を寒す
いちにちこれをさらしてとおかこれをかんす
Ichi nichi kore o sarashite tooka kore o kansu
ผึ่งแดด 1 วัน แช่เย็น 10 วัน

暴す มาจาก 曝す (sarasu) หมายถึงการผึ่งแดดหรือตากแดด

三日坊主
みっかぼうず
Mikka bouzu
หมายถึงคนที่มีนิสัยจับจด เบื่อง่าย ทำอะไรไม่ได้นาน

จะว่าคล้าย ก็คล้าย จะว่าต่าง ก็มีส่วนต่างครับ [smile]
webmaster 7 มค 55 10:08

pageviews 3,678,883