สุภาษิตญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus

急がば回れ
いそがばまわれ
isogaba maware

อ่าน 5,555 ครั้ง

ถ้ารีบจงอ้อม

คนที่กำลังรีบเดินทาง มักจะเลือกใช้ทางที่สั้นกว่าแม้ว่าจะมีอันตราย แต่ในกรณีเช่นนี้ การใช้เส้นทางอ้อมแต่ปลอดภัย จะทำให้ไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่า

เป็นคำสอนว่าหากต้องทำสิ่งที่เร่งด่วน ควรเลือกใช้วิธีที่ปลอดภัยและทำโดยความรอบคอบจะประสบความสำเร็จมากกว่า

คำพ้อง : 急いてはことを仕損じる, 走れば躓(つまづ)く, 慌てる乞食は貰いが少ない, 近道は遠道, 遠道は近道, 回るは早道, 走れば躓く, 急せいては事を仕損じる, 急がば高火, ゆっくり急げ

คำตรงข้าม : 急いてはことを仕損じる, 走れば躓(つまづ)く, 慌てる乞食は貰いが少ない, 近道は遠道, 遠道は近道, 回るは早道, 走れば躓く, 急せいては事を仕損じる, 急がば高火, ゆっくり急げ

สุภาษิตไทย : ช้าๆได้พร้าเล่มงาม

พบ 1 ความเห็น

ความเห็นที่ 1
เดิมทีเข้าใจมาตลอดว่าสุภาษิตนี้หมายความว่า การรีบจะทำให้หมุนวนและเสียเวลา (急がば回る : Isogaba mawaru) [shock]

แต่พอไปค้นดู กลายเป็นคนละเรื่องกันเลย [grin]
webmaster 11 มิย 52 11:22

pageviews 3,678,850