สุภาษิตญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus

一富士二鷹三茄子
いちふじにたかさんなすび
ichi fuji ni taka san nasubi

อ่าน 5,472 ครั้ง

หนึ่งฟูจิ สองเหยี่ยว สามมะเขือ

ในการฝันครั้งแรกเมื่อขึ้นปีใหม่ สิ่งที่ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีที่สุด คือ

ลำดับที่ 1 คือ ภูเขาฟูจิ

ลำดับที่ 2 คือ เหยี่ยว

ลำดับที่ 3 คือ มะเขือ

พบ 1 ความเห็น

ความเห็นที่ 1
สุภาษิตนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นของยุคเอโดะ (พศ.2146-2411) โดยเชื่อว่ามีที่มาจากศาลเจ้า Komagome fuji jinja ในเขต komagome ของกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งสำหรับสักการะภูเขาฟูจิในยุคเอโดะ

ศาลเจ้านี้สร้างอยู่บนเนินสูง สามารถมองเห็นภูเขาฟูจิได้จากศาลาวิหาร และบริเวณใกล้เคียงกับศาลเจ้านี้ มีโรงฝึกเลี้ยงเหยี่ยวที่มีชื่อเสียง และมะเขือก็เป็นพืชผักที่มีชื่อเสียงในย่าน komagome นี้ด้วย จึงมีการนำไปผูกเป็นบทกลอนถึงสิ่งที่เป็นนิมิตหมายที่ดีในการฝันครั้งแรกเมื่อขึ้นปีใหม่

นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีอื่นเกี่ยวกับที่มาของสุภาษิตนี้อีก เช่น
  1. หมายถึงสิ่งที่มีชื่อเสียง 3 ลำดับแรกของเมือง Tsuruga no kuni หรือเมือง Shizuoka ในปัจจุบัน

  2. หมายถึงสิ่งที่ Tokugawa Ieyasu ที่อยู่ที่เมือง Tsuruga no kuni นี้ มองเห็นว่าเป็นของสูง โดยลำดับที่ 2 คือ Taka ไม่ได้หมายถึงเหยี่ยว แต่หมายถึงชื่อภูเขาคือ Ashitakayama ส่วนลำดับที่ 3 คือมะเขือ ซึ่งเป็นพืชฤดูร้อน จึงจะมีราคาแพงมากในช่วงต้นปีใหม่

  3. หมายถึงสิ่งที่ Tokugawa Ieyasu ชอบมากที่สุด คือ ภูเขาฟูจิ การล่าเหยี่ยว และมะเขือในช่วงต้นฤดู

  4. ภูเขาฟูจิ คือสิ่งที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหยี่ยวคือนกที่ฉลาดและแข็งแรง และมะเขือ (nasubi หรือ nasu) มีเสียงพ้องกับคำว่า 成す (nasu) ซึ่งแปลว่า ทำสำเร็จ

  5. ฟูจิ (fuji) เป็นคำพ้องเสียงกับ 無事 (buji) ซึ่งแปลว่า ปลอดภัย ส่วนเหยี่ยว (taka) เป็นคำพ้องเสียงกับ 高 (taka) ซึ่งแปลว่า สูง ส่วนมะเขือ (nasubi หรือ nasu) เป็นคำพ้องเสียงกับ 成す (nasu) ซึ่งแปลว่า ทำสำเร็จ
นอกจาก 3 ลำดับนี้แล้ว ยังมีสิ่งเกี่ยวกับนิมิตที่ดีงามในลำดับถัดไปอีก คือ

ลำดับที่ 4 พัด
ลำดับที่ 5 บุหรี่
ลำดับที่ 6 หมอนวด (ในสมัยเอโดะ จะเป็นชายตาบอดโกนศีรษะโล้น)

โดยลำดับที่ 1 และ 4 คือ ภูเขาฟูจิ และพัด จะมีความหมายคู่กัน คือมีฐานขยายกว้างออกไป อันหมายถึงมีการลูกหลานและฐานะเจริญรุ่งเรืองมั่นคง

ลำดับที่ 2 และ 5 คือ เหยี่ยว และบุหรี่ (ควันบุหรี่) ก็จะมีความหมายคู่กัน คือการลอยขึ้นสู่ที่สูง อันหมายถึงการมีโชคที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

และลำดับที่ 3 และ 6 คือ มะเขือ และหมอนวดศีรษะโล้น ก็มีความหมายคู่กัน คือเป็นการพ้องเสียงระหว่างคำว่า "ไม่มีขน" (毛がない : ke ga nai ) และ "ไม่บาดเจ็บ" (怪我ない : kega nai) จึงถือเป็นเคล็ดที่ดี
webmaster 29 กพ 55 13:53

pageviews 3,678,897