สุภาษิตญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus

地獄の沙汰も金次第
じごくのさたもかねしだい
jigoku no sata mo kane shidai

อ่าน 5,522 ครั้ง

คำพิพากษาในนรก ก็ขึ้นอยู่กับเงิน

การพิพากษาลงโทษในนรก ก็แปรเปลี่ยนได้หากมีการติดสินบน

เปรียบเทียบกับเรื่องบนโลกมนุษย์ ย่อมสามารถใช้เงินเพื่อทำให้เป็นไปตามปรารถนาได้

คำพ้อง : 冥途の道も金次第, 人間万事金の世の中, 成るも成らぬも金次第, 金の光は阿弥陀ほど, 阿弥陀の光も金次第, 仏の光より金の光, 金の光は七光, 阿弥陀も銭で光る

พบ 2 ความเห็น

ความเห็นที่ 1
แต่ไม่เสมอไป ถ้านำเงินไปใช้กับผู้ที่ไม่ได้ยึดถือเงินเป็นหนึ่งของชีวิต

เงินสำคัญก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนบนโลกนี้ที่กราบไหว้บูชาเงินเป็นที่หนึ่งของชีวิต
ถ้าไครไม่เชื่อแสดงว่าคุณก็คือคนหนึ่งที่ซื้อได้ด้วยเงิน
k 3 มค 53 5:30:

ความเห็นที่ 2
คนจีนมีสำนวนที่ว่า "เงินจ้างผีโม่แป้งได้"
mei 24 พย 56 14:52

pageviews 3,678,721