สุภาษิตญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus

八百長
やおちょう
yaochou

อ่าน 5,373 ครั้ง

ยาโอโจ (โจร้านผัก)

ในสมัยราชวงศ์เมจิ มีเจ้าของร้านผัก (yaoya) ชื่อว่า choubei หรือมักจะเรียกขานกันว่า Yaochou (โจร้านผัก)

Yaochou มีฝีมือด้านหมากล้อม (โกะ) แต่มักจะแกล้งยอมแพ้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีอารมณ์ดีและมาอุดหนุนร้านของตนเองบ่อยๆ

จึงใช้เป็นคำเปรียบเทียบกับการแข่งขันกีฬาใดๆ ที่มีการสมยอมกันล่วงหน้า เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ชนะ

pageviews 3,678,854