สุภาษิตญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus

蛙の子は蛙
かえるのこはかえる
kaeru no ko wa kaeru

อ่าน 5,388 ครั้ง

ลูกของกบก็คือกบ

ลูกกบตอนยังเล็ก(ลูกอ๊อด)แม้จะยังไม่เหมือนพ่อแม่ แต่เมื่อโตขึ้นก็จะเป็นกบเหมือนพ่อแม่

เป็นคำเปรียบเทียบว่า เด็กย่อมเป็นเหมือนบิดามารดา

หรือมักจะเจริญรอยตามอาชีพหรือเส้นทางของบิดามารดา

และมักใช้เป็นคำเปรียบเทียบว่า ลูกของคนธรรมดา เมื่อโตขึ้นก็จะเป็นได้เพียงคนธรรมดาเท่านั้น

จึงจะไม่ใช้สำนวนนี้ในกรณีที่ต้องการยกย่องชมเชยฝ่ายตรงข้าม

คำพ้อง : 瓜の蔓に茄子はならぬ, 親が親なら子も子, 親に似た蛙の子, 親に似た亀の子, 蝮の子は蝮

คำตรงข้าม : 瓜の蔓に茄子はならぬ, 親が親なら子も子, 親に似た蛙の子, 親に似た亀の子, 蝮の子は蝮

สุภาษิตไทย : ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น, เชื้อไม่ทิ้งแถว

พบ 1 ความเห็น

ความเห็นที่ 1
ลูกกบ
กบ 30 พย 55 11:13

pageviews 3,620,807