สุภาษิตญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นกับ J-Campus

流れに棹さす
ながれにさおさす
nagare ni sao sasu

อ่าน 5,356 ครั้ง

ถ่อเรือตามน้ำ

เรือที่กำลังล่องตามกระแสน้ำ และยังใช้ไม้ถ่อเพื่อเร่งความเร็วขึ้นอีก

เปรียบกับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินไปด้วยดี เนื่องจากมีเงื่อนไขต่างๆสอดรับกัน

คำพ้อง : 流れに棹, 得手に帆を上げる, 追風に帆を上げる, 順風満帆

pageviews 3,678,920