ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์


ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
 >บทที่ 1 ภาพรวม
 >บทที่ 2 คำนาม
 >บทที่ 3 คำกริยา
 >บทที่ 4 คำคุณศัพท์
 >บทที่ 5 คำขยายคำหลัก
 >บทที่ 6 คำวิเศษณ์
 >บทที่ 7 คำเชื่อม
 >บทที่ 8 คำอุทาน
 >บทที่ 9 คำกริยานุเคราะห์
 >บทที่ 10 คำช่วย
 >บทที่ 11 คำสุภาพ
 >บทที่ 12 คำเลียนเสียง
 >บทที่ 13 คำเลียนอาการ
 >บทที่ 14 สำนวนแสดงอารมณ์


ภาคผนวก
 >บทที่ 15 คำช่วย て
 
บทที่ 11 คำสุภาพ อ่าน 267,960 ครั้ง
คำยกย่อง (敬語 : keigo)

เป็นการแสดงความให้เกียรติผู้ฟัง ผู้อ่าน หรือผู้ที่ถูกกล่าวถึง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
 1. คำสุภาพ (丁寧語 : teineigo)
  เป็นคำที่ผู้พูดหรือผู้เขียนใช้เพื่อให้เกียรติผู้ฟังหรือผู้อ่าน โดยการใช้คำว่า お、 ご、 です、 ます、 ございます、 おります เช่น

  その商品はこちらにございます
  Sono shouhin wa kochira ni gozaimasu
  สินค้านั้นอยู่ทางด้านนี้ครับ/ค่ะ

  いま作っておりますので、しばらくお待ちください
  Ima tsukutte orimasu node, shibaraku omachi kudasai
  กำลังทำอยู่ กรุณารอสักครู่ครับ/ค่ะ

  飯を食べます
  Gohan o tabemasu
  ทานข้าวครับ/ค่ะ

  弁当を持ってきました
  Obentou o motte kimashita
  นำข้าวกล่องมาครับ/ค่ะ

  今日はいい天気です
  Kyou wa ii tenki desu
  วันนี้อากาศดีครับ/ค่ะ

  今日も勉強します
  Kyou mo benkyou shimasu
  วันนี้ก็เรียนครับ/ค่ะ

  ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้คำสุภาพ

  1. วิธีการใช้ お และ ご
   • お และ ご เป็นคำที่ใช้เฉพาะกับสิ่งของหรือเรื่องของฝ่ายตรงข้าม โดยจะไม่ใช้กับสิ่งของหรือเรื่องของตนเองหรือฝ่ายตนเอง
   • お จะใช้กับคำที่อ่านแบบญี่ปุ่น (kun yomi) เช่น
    • ความคิด (考え : kangae) เปลี่ยนเป็น お考え (o kangae)
    • ความสุข ( 幸せ : shiawase) เปลี่ยนเป็น お幸せ(o shiawase)
   • ご จะใช้กับคำที่อ่านแบบจีน (on yomi) เช่น
    • ความเห็น (意見 : iken) เป็น ご意見 (go iken)
    • การแนะนำ (指導 : shidou) เปลี่ยนเป็น ご指導 (go shidou)

  2. คำศัพท์ที่จะไม่เติม お เพื่อเปลี่ยนเป็นคำสุภาพ ได้แก่คำในกลุ่มดังนี้
   • คำที่ขึ้นต้นเสียง お เช่น
    • 踊り (odori : การรำ)
    • 奥様 (okusama : ภรรยา)
    • 置物 (okimono : สิ่งวางประดับ)
   • คำที่ทับศัพท์จากภาษาต่างชาติ
    • コーヒー (koohii : กาแฟ)
    • ジュース (juusu : น้ำผลไม้)
    • スプーン (supuun : ช้อน)
   • สถานที่สาธารณะ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น
    • 公園 (kouen : สวนสาธารณะ)
    • 図書館 (toshokan : ห้องสมุด)
    • 雨 (ame : ฝน)
    • 晴れ (hare : ท้องฟ้าแจ่มใส)
   • เรื่องหรือสิ่งเลวร้าย เช่น
    • 泥棒 (dorobou : ขโมย)
    • 火事 (kaji : ไฟไหม้)
    • 地震 (jishin : แผ่นดินไหว)
   • สัตว์
    • 犬 (inu : สุนัข)
    • 猫 (neko : แมว)
    • แต่อาจมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง เช่น お猿 (o saru : ลิง) เป็นต้น

  3. คำสุภาพที่ขึ้นต้นด้วย お (หรือ ご) ซึ่งไม่สามารถตัดคำว่า お (หรือ ご) ทิ้งไปได้ เนื่องจากจะทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป เช่น
   • ご飯 (gohan) ข้าวสวย
   • お化け (obake) ผี
   • おやつ (oyatsu) อาหารว่าง
   • おかず (okazu) กับข้าว
   • おしゃれ (oshare) เจ้าสำอาง
   • おかわり (okawari) เติมอาหาร
   • おしめ (oshime) ผ้าอ้อม
   • おふくろ (ofukuro) แม่

  4. คำที่ผู้หญิงควรใช้ お ในทุกๆกรณีเพื่อแสดงความมีมารยาท
   • お金 (okane) เงิน
   • お茶 (ocha) น้ำชา
   • お酒 (osake) เหล้า
   • お米 (okome) ข้าว
   • お砂糖 (osatou) น้ำตาล
   • お茶碗 (ochawan) ถ้วยข้าว
   • お化粧 (okeshou) แต่งหน้า

 2. คำยกย่อง (尊敬語 : sonkeigo)
  เป็นคำที่ผู้พูดหรือผู้เขียนใช้ยกย่องฝ่ายตรงข้าม หรือบุุคคลที่กำลังกล่าวถึง โดยการใช้คำว่า ~れる、 ~られる、 ~いらっしゃる、 ~おっしゃる、 お…なる、ご…なる、 お…なさる、お…なさる

  ทั้งนี้ คำว่า 先生 (sensei)、 君 (kun)、 ~さん (san)、 ~様 (sama)、 貴~ (ki)、 令息(reisoku)、 令嬢 (reijou)、 どなた (donata) ก็จัดเป็นคำยกย่องด้วย

  先生が書かれる
  Sensei ga kakareru
  อาจารย์เขียน

  市長が来られる
  Shichou ga korareru
  นายกเทศมนตรีมา

  お客は明日いらっしゃる
  Okyakusama wa asu irassharu
  แขกจะมาพรุ่งนี้

  校長先生のおっしゃる話に感心する
  Kouchou sensei no ossharu hanishi ni kanshin suru
  ประทับใจกับเรื่องที่อาจารย์ใหญ่พูด

  タイ料理をお召し上がりになる
  Tai ryouri o O meishi agari ni naru
  ทานอาหารไทย

  テレビをご覧になります
  Terebi o Go ran ni narimasu ka
  ดูโทรทัศน์ไหมครับ/ค่ะ

  ข้อควรรู้เกี่ยวกับคำยกย่อง

  คำสุภาพแบ่งออกคร่าวๆ ได้เป็น 4 กลุ่มคือ

  1. เปลี่ยนจากคำสามัญ เป็นคำพิเศษ เช่น
   • บริษัท (会社 : kaisha) เปลี่ยนเป็น 貴社 (kisha) หรือ 御社 (onsha)
   • สามี (夫 : otto) เปลี่ยนเป็น ご主人 (goshujin) หรือ 旦那様 (danna sama)
   • บุตรสาว (娘 : musume) เปลี่ยนเป็น お嬢様 (ojousama) หรือ ご息女様 (gosokujosama)
   • ทาน (食べる : taberu) เปลี่ยนเป็น 召し上がる (meshi agaru)
   • อยู่ (いる : iru) เปลี่ยนเป็น いらっしゃる (irassharu)

  2. เปลี่ยนคำกริยาให้อยู่ในรูป ~れる หรือ ~られる เช่น
   • ทำ (する : suru) เปลี่ยนเป็น される (sareru) หรือ なさる (nasaru)
   • ไป (行く : iku) เปลี่ยนเป็น 行かれる (ikareru)
   • อยู่ (いる : iru) เปลี่ยนเป็น おられる (orareru)

  3. เปลี่ยนคำกริยาให้อยู่ในรูป お…なる หรืออื่นๆ เช่น
   • พบ (会う : au) เปลี่ยนเป็น お会いになる (o ai ni naru)
   • นอน (寝る : neru) เปลี่ยนเป็น お休みになる (o yasumi ni naru)
   • ดู (見る : miru) เปลี่ยนเป็น ご覧になる (go ran ni naru)

  4. เติม お หรือ ご สำหรับคำนามบางคำ เช่น
   • ชื่อ (名前 : namae) เปลี่ยนเป็น お名前 (o namae)
   • ที่พัก (住まい : sumai) เปลี่ยนเป็น お住まい (o sumai)
   • อายุ (年 : toshi) เปลี่ยนเป็น お年 (o toshi)
   • บ้านพัก (自宅 : jitaku) เปลี่ยนเป็น ご自宅 (go jitaku)
   • ที่อยู่ (住所 : juusho) เปลี่ยนเป็น ご住所 (go juusho)
   • ความต้องการ (希望 : kibou) เปลี่ยนเป็น ご希望 (go kibou)


 3. คำถ่อมตน (謙譲語 : kenjougo)
  เป็นคำที่ผู้พูดหรือผู้เขียนใช้ลดตนเองหรือบุคคลในฝ่ายตนเองให้ต่ำลง เพื่อเป็นการยกย่องฝ่ายตรงข้าม โดยการใช้คำว่า 小 (shou)、 愚 (gu)、 拙 (setsu)、 粗 (so) นำหน้า หรือใช้ ども、 め ต่อท้าย หรือใช้คำว่า 申す (mousu)、 いただく、 まいる、 お(ご)~する、 お(ご)~いたす

  ทั้งนี้คำว่า わたくし (watakushi)、 家内 (kanai)、 せがれ (segare) ก็จัดเป็นคำถ่อมตนด้วย

  拙宅にもお寄りください
  Sekka ni mo oyori kudasai
  เชิญแวะมาที่บ้านของผมด้วยครับ

  粗品を受け取りください
  Soshina o uketori kudasai
  เชิญรับของของขวัญ/ของชำร่วย ครับ/ค่ะ

  わたくしめでは荷が重過ぎます
  Watakushime dewa ni ga omosugimasu
  เป็นเรื่องหนัก(ยาก)เกินไปสำหรับผม

  私はソムチャイと申します
  Watashi wa Somuchai to moushimasu
  ผมชื่อสมชายครับ

  私どもで負担させていただきます
  Watashidomo de futansasete itadakimasu
  พวกผมจะเป็นคนจ่ายครับ

  午後から参ります
  Gogo kara mairimasu
  จะไปตอนบ่ายครับ/ค่ะ

  早くお届けするように言われております
  Hayaku otodoke suru you ni iwarete orimasu
  ได้รับแจ้งให้นำไปส่งโดยเร็วครับ/ค่ะ

  お客様をご案内します
  ogyakusama o goannai shimasu
  จะพาแขกไปชมครับ/ค่ะ

  ข้อควรรู้เกี่ยวกับคำถ่อมตน

  คำถ่อมตนแบ่งออกคร่าวๆ ได้เป็น 3 กลุ่มคือ

  1. เปลี่ยนจากคำสามัญ เป็นคำพิเศษ เช่น
   • ฉัน (私 : watashi) เปลี่ยนเป็น 私 (watakushi) หรือ 手前共 (temae domo)
   • บริษัท (会社 : kaisha) เปลี่ยนเป็น 弊社 (heisha)
   • ไป (行く : iku) เปลี่ยนเป็น 参る (mairu)
   • ทาน (食べる : taberu) เปลี่ยนเป็น いただく (itadaku)

  2. เปลี่ยนคำกริยาให้อยู่ในรูป …あげる หรือ …させていただく เช่น
   • พูด (言う : iu) เปลี่ยนเป็น 申し上げる (moushi ageru)
   • คิด (思う : omou) เปลี่ยนเป็น 存じ上げる (zonji ageru)
   • ทำ (する : suru) เปลี่ยนเป็น させていただく (sasete itadaku)
   • ทาน (食べる : taberu) เปลี่ยนเป็น 食べさせていただく (tabesasete itadaku)

  3. เปลี่ยนคำกริยาให้อยู่ในรูป お…する หรืออื่นๆ เช่น
   • พบ (会う : au) เปลี่ยนเป็น お会いする (o ai suru) หรือ お目にかかる (o me ni kakaru)
   • มา (来る : kuru) เปลี่ยนเป็น お伺いする (o ukagai suru)
   • สอน (教える : oshieru) เปลี่ยนเป็น ご案内する (go annai suru)


ข้อควรระวังในการใช้คำยกย่องและคำถ่อมตน

 • สิ่งที่ผิดพลาดบ่อยที่สุด คือ การใช้คำยกย่องซ้อนกัน หรือเรียกว่า 二重敬語 (nijuu keigo) ยกตัวอย่างเช่น คำว่า ご覧になる เป็นคำยกย่องอยู่แล้ว หากผันต่อในรูป ~られる อีกครั้ง ให้เป็น ご覧になられる ก็จะกลายเป็นการใช้คำยกย่องซ้อนกัน ซึ่งเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง

 • การใช้คำยกย่องซ้อนกัน แม้ว่าจะไม่ถึงกับเป็นการเสียมารยาทถึงขนาดสร้างความไม่พอใจแก่ฝ่ายตรงข้าม แต่ก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นการพูดวกไปวนมา และไม่น่าฟัง

 • ส่วนการใช้คำยกย่อง 2 คำต่อเนื่องกัน เรียกว่า 敬語連結 (keigo renketsu) เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้โดยไม่ผิด ยกตัวอย่างเช่น 「ご覧になる」ซึ่งเป็นคำยกย่อง และคำว่า「いただきます」ซึ่งเป็นคำถ่อมตน สามารถใช้ต่อกันเป็น ご覧になっていただきます ได้ หรือ 「お読みになる」และ「くださる」ซึ่งเป็นคำยกย่องทั้ง 2 คำ สามารถใช้ต่อกันเป็น お読みになってくださる ได้

คำยกย่องและคำถ่อมตนที่ใช้บ่อย

 • คำนาม
  ความหมาย คำปกติ คำยกย่อง คำถ่อมตน
  บริษัท 会社 (kaisha) 貴社 (kisha)
  御社 (onsha)
  弊社 (heisha)
  当社 (tousha)
  小社 (shousha)
  ธนาคาร 銀行 (ginkou) 貴行 (kikou) 当行 (toukou)
  ร้านค้า 店 (mise) 貴店 (kiten) 当店 (touten)
  บ้าน 家 (ie) ご尊宅 (go sontaku)
  ご尊家 (go sonke)
  貴家 (kika)
  拙宅 (settaku)
  拙家 (sekka)
  当家 (touke)
  สามี 夫 (otto) ご主人 (go shujin)
  旦那様 (danna sama)
  夫 (otto)
  主人 (shujin)
  ภรรยา 妻 (tsuma) 奥様 (okusama)
  奥方 (okugata)
  令夫人様 (reifujin sama)
  妻 (tsuma)
  家内 (kanai)
  女房 (nyoubou)
  愚妻 (gusai)
  พ่อแม่ 両親 (ryoushin) ご両親様 (go ryoushin sama)
  お二方様 (o futakata sama)
  両親 (ryoushin)
  父母 (fubo)

 • คำกริยา
  ความหมาย คำปกติ คำยกย่อง คำถ่อมตน
  พบ 会う (au) お会いになる (o ai ni naru)
  会われる (awareru)
  お会いする (o ai suru)
  お目にかかる (o me ni kakaru)
  ให้ 与える (ataeru) お与えになる (o atae ni naru)
  くださる (kudasaru)
  賜る (tamawaru)
  差し上げる (sashi ageru)
  พูด 言う (iu) おっしゃる (ossharu)
  言われる (iwareru)
  申す (mousu)
  申し上げる (moushi ageru)
  ไป 行く (iku) いらっしゃる (irassharu)
  おいでになる (oide ni naru)
  行かれる (ikareru)
  伺う (ukagau)
  参る (mairu)
  参上する (sanjou suru)
  อยู่ いる (iru) いらっしゃる (irassharu)
  おられる (orareru)
  おいでになる (oide ni naru)
  おります (orimasu)
  คิด 思う (omou) お思いになる (o omoi ni naru)
  お考えになる (o kangae ni naru)
  存じる (zonjiru)
  存じ上げる (zonji ageru)
  ฟัง 聞く (kiku) お聞きになる (o kiki ni naru)
  聞かれる (kikareru)
  ご清聴 (go seichou)
  伺う (ukagau)
  承る (ukatamawaru)
  拝聴する (haichou suru)
  สวมใส่ 着る (kiru) 着られる (kirareru)
  お召しになる (o meshi ni naru)
  ご着用 (go chakuyou)
  身に着ける (mi ni tsukeru)
  着させていただく (kisasete itadaku)
  มา 来る (kuru) おいでになる (oide ni naru)
  いらっしゃる (irassharu)
  お越しになる (o koshi ni naru)
  伺う (ukagau)
  参る (mairu)
  参上する (sanjou suru)
  ทราบ 知る (shiru) ご存知でいらっしゃる (go zonji de irassharu)
  お知りになる (o shiri ni naru)
  存じる (zonjiru)
  ทำ する (suru) される (sareru)
  なさる (nasaru)
  あそばす (asobasu)
  いたす (itasu)
  させていただく (sasete itadaku)
  ไปเยี่ยม 尋ねる (tazuneru) お尋ねになる (o tazune ni naru) 伺う (ukagau)
  お尋ねする (o tazune suru)
  ทาน 食べる (taberu) お食べになる (o tabe ni naru)
  召し上がる (meshi agaru)
  いただく (itadaku)
  頂戴する (choudai suru)
  ดื่ม 飲む (nomu) お飲みになる (o nomi ni naru)
  召し上がる (meshi agaru)
  いただく (itadaku)
  頂戴する (choudai suru)
  มอง 見る (miru) ご覧になる (go ran ni naru)
  見られる (mirareru)
  拝見する (haiken suru)
  見せていただく (misete itadaku)
  รับ もらう (morau) お納めになる (o osame ni naru)
  お受け取りになる (o uketori ni naru)
  いただく (itadaku)
  頂戴する (choudai suru)
  พักผ่อน 休む (yasumu) お休みになる (o yasumi ni naru)
  休まれる (yasumareru)
  お休みさせていただく (o yasumi sasete itadaku)
  ให้ やる (yaru) くださる (kudasaru) 差し上げる (sashi ageru)
  อ่าน 読む (yomu) お読みになる (o yomi ni naru)
  読まれる (yomareru)
  読ませていただく (yomasete itadaku)
  拝読する (haidoku suru)
  เข้าใจ 分かる (wakaru) お分かりになる (o wakari ni naru)
  ご理解 (go rikai)
  ご承知 (go shouchi)
  ご了承 (go ryoushou)
  ご了解 (go ryoukai)
  お察しする (o sasshi suru)
  承る (uketamawaru)
  かしこまる (kashikomaru)
  承知する (shouchi suru)

Total views : 2,523,801

เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง
website    facebook    youtube    E-mail

Copyright © J-Campus.com