สาระน่ารู้ เรียนรู้เรื่องญี่ปุ่นกับ J-Campus

วิธีออกเสียง za, ji, zu, ze, zo

โดย Webmaster : อ่าน 44,104 ครั้ง

: za, ji, zu, ze, zo เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย โดยเฉพาะเสียง じ (ji) เป็นเสียงที่ค่อนข้างยาก มักจะออกได้ไม่ตรงกับเสียงของคนญี่ปุ่น คือชาวต่างชาติมักจะออกเสียงผิดไปเป็นเสียง ち (chi) แต่หากฝึกอย่างถูกต้อง ก็สามารถออกเสียงให้ใกล้เคียงกับชาวญี่ปุ่นได้

การออกเสียง ざ、じ、ず、ぜ、ぞ สามารถฝึกได้ ดังนี้

1. เริ่มจากฝึกการออกเสียงสั่น โดยการออกเสียง z ก่อน คือ

2. การฝึกออกเสียง ざ、ず、ぜ、ぞ ทำได้ 2 วิธี คือ

  1. ให้ปลายลิ้น "อยู่ใกล้กับเหงือกด้านบน" แล้วเปล่งเสียงให้เสียดสีกับช่อ​งว่างนั้นออกมา ให้เกิดเสียงสั่นคล้ายกับที่ตอน​ออกเสียง z ตามการฝึกข้อ 1 โดยออกเสียงเป็น za, zu, ze, zo
  2. ให้ปลายลิ้น "แตะกับเหงือกด้านบน" เพื่อกักลมไว้ใน​ปาก แล้วเปล่งเสียงออกมา "พร้อมกับถอนปลายลิ้นจากเหงือก" ให้เกิดช่องว่าง โดยให้เสียงเสียดสีกับช่องว่างนั้น และทำให้เสียงสั่นคล้ายกับตอนที่​ออกเสียง z ตามการฝึกข้อ 1 โดยออกเสียงเป็น za, zu, ze, zo

3. การฝึกออกเสียง ทำได้ 2 วิธี เช่นกัน คือ

  1. ให้ปลายลิ้น "อยู่ใกล้กับเพดานปากด้านหลังเหงือก" แล้วเปล่งเสียง "ฉิ" หรือ "หยิ" ให้เสียดสีกับช่อ​งว่างนั้นออกมา และทำให้เสียงสั่นคล้ายกับที่ตอน​ออกเสียง z ตามการฝึกข้อ 1
    ⇒ หากเสียงไม่สั่น จะกลายเป็นเสียง し (shi)
  2. ให้ปลายลิ้น "แตะกับเพดานปากด้านหลังเหงือก" เพื่อกักลมไว้ใน​ปาก แล้วเปล่งเสียง "จิ" หรือ "หยิ" ออกมา "พร้อมกับถอนปลายลิ้นจากเพดานปาก" ให้เกิดช่องว่าง โดยให้เสียงเสียดสีกับช่องว่างนั้น และทำให้เสียงสั่นคล้ายกับตอนที่​ออกเสียง z ตามการฝึกข้อ 1
    ⇒ หากเสียงไม่สั่น จะกลายเป็นเสียง ち (chi)

เสียง ざ、ず、ぜ、ぞ อาจจะไม่ยากนัก แต่การฝึกออกเสียง じ ช่วงแรกๆ อาจจะยากเล็กน้อย

แต่หากจัดตำแหน่งของปลายลิ้นให้ถูกต้อง และฝึกออกเสียงสั่น ตามวิธีข้างต้นได้ ก็สามารถออกเสียง じ ได้ใกล้เคียงกับชาวญี่ปุ่น โดยระหว่างที่ฝึกพูด ควรฝึกการฟังเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาควบคู่กันไปด้วย

Webmaster
13 สิงหาคม 2555

pageviews 1,942,746