สาระน่ารู้ เรียนรู้เรื่องญี่ปุ่นกับ J-Campus

Yubi ori : การนับนิ้วของคนญี่ปุ่น

โดย Webmaster : อ่าน 44,075 ครั้ง

ในการชูนิ้ว เพื่อบอกจำนวน ชาวญี่ปุ่น จะชูนิ้วชี้ขึ้นก่อน จากนั้นจะไล่จากนิ้วกลาง-นาง-ก้อย และนิัวโป้ง เพื่อบอกจำนวน 1-5 เช่นเดียวกับคนไทย

แต่เมื่อจะบอกจำนวนเลข 6-9 คนญี่ปุ่นจะแบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้นิ้วชี้ของมืออีกข้างหนึ่ง พาดลงบนฝ่ามือของข้างที่แบมืออยู่ และเพิ่มไปทีละนิ้ว จนถึงนิ้วก้อย เพื่อบอกจำนวนเลข 9

และจะหงายฝ่ามือทั้งสองข้าง เพื่อบอกจำนวนเลข 10

วิธีการนับนิ้วดังกล่าวนี้ เป็นวิธีการบอกจำนวนแก่ฝ่ายตรงข้าม

แต่นอกจากนี้ คนญี่ปุ่นยังมีวิธีการนับนิ้วอีกแบบหนึ่ง เพื่อนับจำนวนวันเวลา ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นการนับนิ้วเพื่อบอกกับตนเอง เรียกว่า 指折り (yubi ori)

yubi ori เป็นวิธีที่ค่อนข้างแปลกกว่าการนับนิ้วทั่วๆไป คือ จะนับโดยการงอนิ้วเข้ามา แทนที่จะเป็นการเหยียดนิ้วออกไปตามวิธีปกติ

นอกจากนี้ yubi ori ยังจะใช้มือเพียงข้างเดียว ในการนับจำนวนตั้งแต่ 1-10 อีกด้วย

ในการนับนิ้วแบบ yubi ori ชาวญี่ปุ่นจะแบมือข้างหนึ่ง หันเข้าหาตนเอง พร้อมกับคิดเรื่องที่จะนับ

เช่น "อีกกี่วัน จะถึงวันหวยออก" เอ๊ย!! "อีกกี่วัน จะถึงวันเงินเดือนออก" เป็นต้น

ถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่ 18 ก็จะเริ่มนับวันไปเรื่อยๆ คือ "19, 20, 21, 22, 23, 24, 25"

พร้อมกับงอนิ้วลงในอุ้งมือทีละนิ้ว เริ่มตั้งแต่นิ้วโป้ง ไปจนถึงนิ้วก้อย

แต่ถ้ายังไม่พอ ก็จะกางนิ้วออกทีละนิ้ว ตั้งแต่นิ้วก้อย ไปจนถึงนิ้วโป้ง

โอ้ววว... อีกตั้ง 7 วันเชียว... มื้อนี้ข้าวไข่เจียวอีกแล้ว... เป็นต้น

การนับนิ้วของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน

นอกจากนี้วิธีการนับนิ้วข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีนับนิ้วแบบเลขฐานสอง ซึ่งสามารถใช้มือข้างเดียวนับเลขได้ถึง 31 แต่นั่นไม่ได้เป็นวิธีนับที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือเชื้อชาติ

คนไทย ส่วนใหญ่ ใช้วิธีนับนิ้ว 1-5 เหมือนคนอังกฤษ ซึ่งเมื่อเกินกว่า 5 ก็จะใช้มืออีกข้างหนึ่งนับต่อจาก 6 ไปจนถึง 10

แต่ถ้าเกินกว่า 10 ก็ไม่มีวิธีจะนับต่อ จนกลายเป็นคำพูดล้อเล่นกันว่า ต้องใช้นิ้วเท้าช่วยนับ

นอกจากการนับเลขด้วยวิธีข้างต้นนี้แล้ว มีใครนับนิ้วแตกต่างไปจากนี้บ้าง??

Webmaster
10 มิถุนายน 2555

หมายเหตุ : การนับนิ้วของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอื่นๆ อีกมาก ดังนั้น แม้จะเป็นชนชาติเดียวกัน ก็อาจไม่ได้นับนิ้วเหมือนกันทั้งหมด

pageviews 1,942,772