สาระน่ารู้ เรียนรู้เรื่องญี่ปุ่นกับ J-Campus

การกล่าวขอโทษด้วยคำว่า sumimasen และ gomennasai

โดย Webmaster : อ่าน 44,041 ครั้ง

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศแห่งความขี้เกรงใจ จึงมีคำขอโทษขออภัยมากมาย คำพูดที่มักได้ยินบ่อยๆ คือ

 1. sumimasen (すみません)
  เป็นคำกล่าวขอโทษ ขอบคุณ ไหว้วาน หรือร้องเรียกผู้อื่น
 2. gomennasai (ごめんなさい)
  เป็นคำกล่าวขออภัยโดยการยอมรับผิดหรือการเสียมารยาทของตน เพื่อขอให้ฝ่ายตรงข้ามให้อภัยหรือยกโทษให้
 3. moushi wake nai (申し訳ない)
  เป็นคำกล่าวขอโทษหรือขอขมา โดยไม่มีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวใดๆ และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย
  เป็นคำที่ค่อนข้างเป็นทางการ หากจะพูดให้สุภาพขึ้น จะใช้ว่า moushi wake arimasen หรือ moushi wake gozaimasen

ทั้ง 3 คำนี้ ล้วนเป็นคำพูดในการกล่าวขอโทษทั้งสิ้น

แต่เนื่องจากคำว่า sumimasen มีที่ใช้งานหลากหลาย ซึ่งบางครั้งแม้จะฟังดูว่าเป็นการขอโทษ แต่ก็รู้สึกได้ว่า เป็นการขอโทษเพียงลมปาก โดยผู้พูดไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดของตน หรือเป็นความผิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นเพียงสิ่งผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เป็นต้น

เช่น การกล่าวคำว่า sumimasen ตอนขอทางเพื่อจะลงจากรถไฟ หรือจะออกจากลิฟต์

ผู้ฟังจะรู้สึกว่า นั่นเป็นการกล่าวลอยๆ ตามมารยาท โดยผู้พูดไม่ได้คิดว่าตนเองมีความผิดอะไร แถมเมื่อพูดเสร็จ ก็กระแทกคนที่ขวางทางซะเต็มแรงอีกต่างหาก 555+

ดังนั้น หากจะใช้คำว่า sumimasen เพื่อกล่าวขอโทษอย่างจริงใจ จึงควรระมัดระวังประเด็นนี้ให้ดี

คือจะต้องไม่ให้ผู้ฟังมีความรู้สึกว่า เป็นการกล่าวคำขอโทษลอยๆ แค่เพียงลมปากเท่านั้น

วิธีการขอโทษอย่างจริงใจ ควรใช้คำว่า gomennasai หรือ sumimasen deshita จะให้ความรู้สึกที่ดีกว่า

ส่วนการพูดลวกๆ เป็น suimasen (すいません) นั้น เป็นลักษณะของการร้องเรียก หรือการขอทาง ซึ่งหากจะนำมาใช้ในการกล่าวขอโทษ ก็จะฟังดูไม่จริงใจ และไม่เรียบร้อยเท่าไร จึงควรจำกัดการใช้คำพูดว่า suimasen ให้เหมาะสมกับกาละเทศะด้วย

Webmaster
4 พฤษภาคม 2555

pageviews 1,942,759