รักที่ยิ่งใหญ่และยืนยง
絶大なる永遠の愛
คือรักจากองค์เหนือหัวของไทย
それはタイの国王陛下からの愛だ
รักไพรฟ้าทั่วเขตคาม ทุกยามท่านทรงห่วงใย
タイ国全土の民を愛し、常に気遣ってくださる
ในจิตใจเรารับรู้ได้ทุกคน
私たちはみな心の中でそれが分かっている
รักที่เราซาบซึ้งพระนาม
御名だけで感銘を受けるほどの愛
รักเพื่อความสุขของปวงชน
国民の幸せを願う愛
สายเหงื่อไหลหยดลงดิน ให้ไม้ต้นโตออกผล
土にしたたる汗のしずくが樹木を大きくし、実を実らせ
ทุกแห่งหนต้นโตงามร่มเย็นทั่วไทย
タイ全土は緑豊かになり、平穏になった
พระองค์เหนื่อยแค่ไหนใครรู้บ้าง
陛下がどんなにお疲れか、知る者はいるのだろうか
เภทภัยไทยมีทุกข์ปัดเป่าให้หาย
危険や苦難を払いのけてくださり
เนิ่นนานปีที่ผ่านมา ท่านเหนื่อยล้าบ้างหรือไม่
過ぎ去った長い長い年月、陛下は疲労困憊されることはなかったのだろうか
มาร่วมใจ ส่งพลังให้ท่านชื่นใจสักครั้ง
一度でも陛下に喜んでいただけるよう、皆で心をひとつにして力を届けよう
เปล่งเสียงคำว่ารัก ให้ดังออกมา
愛するということばを大きな声に出して言おう
เปล่งวาจา แสดงความรักพระองค์ให้ดัง
陛下への愛を表すことばを大きな声に出して言おう
ก้าวเท้าตามพ่อไปสืบสานงานของท่าน
父なる国王の跡をたどり、陛下の志を継ぎ
พร้อมกันทำหน้าที่ของลูกที่ดี
皆でいっしょに善き民としての義務を果たそう
เปล่งเสียงคำว่ารัก ให้ดังก้องไกล
愛するということばを大きな声に出して言い、遠くまで鳴り響かせよう
สุดแรงใจด้วยใจรักด้วยแรงศรัทธา
愛と信念をもって心から
จะขอปฏิญาณมั่นคงไว้ซึ่งความดี
善徳を積むことを誓おう
ภายใต้ร่มเงาแห่งนี้จะมีความรัก แด่พระองค์ตลอดไป
国王陛下庇護の下には陛下に対する永遠の愛がある
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
国王陛下万歳、万歳