นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา
昔、父が私たちのために樹を植えてくださった
เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว และคอยเป็นร่มเงา
いつの日か、私たちを寒風から守り、木陰をつくるようにと
ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุกทุกคน
私たち皆のために植えてくださった
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป
父は水の代わりに汗を注がれた
เพื่อให้ผลิดอกใบออกผล
花を咲かせ、実を結び
ให้เราทุกทุกคน เติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา
私たち皆がこの家で平穏に成長できるようにと
ผ่านมาแล้ว ห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่
50年が過ぎ、その樹は立派に成長し
ลมแรงเท่าใดก็บรรเทา
どんなに強い風をも鎮め
ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่มเงา
私たちのために実を結び、木陰をつくる葉を芽吹かせ
คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวันต่อไป
私たちを見守り、明日を与えてくれた
จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่
そして今日、大樹の木陰で
ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัย
私たち子供は暮らすことができる
แผ่นดินอันกว้างไกล แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่า
大地は広大だが、父の心はさらに寛大だ
ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ และยังอยู่เพื่อคอยรักษา
私たち子供はこの地に生まれ、この樹を守るために今もここにいる
จะรวมใจเข้ามา จะมีเพียงสัญญาในหัวใจ
心を寄せ合い、ただ心の中で誓い合う
จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก
今日から一万年後、父が植えてくださった樹は
ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่
美しく、麗しく、大きくなっているはずだ
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ
父の意志を受け継いでいこう
เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อ ยังงดงาม
父の樹がいつまでも麗しくあるよう、私たちの汗を注いでいこう
เหงื่อเราจะเทไป จากหัวใจ
心をこめて、私たちの汗を注いでいこう