กี่หมื่นวัน ผ่านพ้น จนวันนี้
今日までどれほどの月日が流れたのだろう
หมื่นราตรี ที่อดทน และค้นคว้า
幾夜も幾夜も辛抱強く探究し、
เหงื่อล้านหยด รดลงดิน จนชินชา
感覚がわからなくなるほど、たくさんの汗が大地に降り注ぎ、
กว่าจะมา เป็นคำสอน ให้ลูกฟัง
私たちに聞かせる教えとなった
เพราะพ่อรู้ พ่อจึงอยาก ให้ลูกรู้
父はわかっているから私たちにわかってほしいのだ
ให้ลูกดู แนวทาง สร้างความหวัง
私たちに希望を創造する指針を見てほしいのだ
ให้ลูกมอง ทุกสิ่ง อย่างจริงจัง
私たちにあらゆる物事を真剣に見つめてほしいのだ
ดังที่พ่อ เคยทำ ประจำมา
父がこれまでずっとやってきたように
เพราะพ่อเคย เหนื่อยล้า ทำมาก่อน
父はこれまでずっと疲労困憊してやってきているから
คำพ่อสอน ทุกคำ จึงล้ำค่า
父の教えはすべてきわめて貴重なのだ
เป็นเสื้อผ้า อาหาร บ้านและยา
衣食住薬なのだ
เป็นคุณค่า คุณธรรม ประจำใจ
価値、大道なのだ
ลูกจะทำ ทุกคำ ที่พ่อสอน
私達は父の教え、全てに従い、
ก่อนจะนอน ให้ซึมทราบ จะกราบไหว้
父の教えが悟れるよう、寝る前には手を合わせよう
จะทำตาม คำของพ่อ ทำต่อไป
これからも父の教えに従って
สร้างเมืองไทย ให้เป็นบ้าน นานนิรันดร์
タイを永住の地となるようにしてゆこう