เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
私は徳をもって国を治める
คือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้
これは陛下がおっしゃったお言葉である
ช่างแสนจะโชคดี ที่เกิดเป็นคนไทย
タイ人に生まれ、なんと幸運なことか
ได้ภาคภูมิใจเสมอมา
ずっと誇りにしてきた
ถ้ามีใครถาม ทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้
なぜタイ人がこれほど陛下を敬愛するのかと誰かに聞かれたら
แค่ได้ชมพระบารมี ก็ยิ้มทั้งน้ำตา
陛下のご盛徳を見るだけで涙まじりに微笑む
ถ้าหากให้อธิบาย เหตุผลนานา
様々な理由を説明するとしたら
คงต้องใช้เวลา เท่าชีวิตนี้
一生分の時間がかかるだろう
เพราะท่านทำ เพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา
なぜなら陛下は国王の人徳でタイ国民のために働かれるから
หวังให้เรา ชาวประชา อยู่ดีกินดี
私たち国民が安楽に暮らせるようにと願い
ท่านต้องเหนื่อย เพราะงานหนัก ไม่เคยพัก จวบจนวันนี้
今日まで休むことなく激務をこなされ、陛下はお疲れのはずだ
ช่างโชคดี ที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม
この国は正義を貫く王を戴き、なんと幸運なことか
ทรงเป็นนิยามแห่งความดี เป็นอัญมณีที่เลิศล้ำ
陛下は徳の化身、至宝のようなお方
สดสวยใสกระจ่าง สว่างด้วยธรรม ด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา
徳と慈悲の心で、穢れがなく美しく、澄んで明るい