คนไทยที่แท้ รู้ดีในหัวใจ
タイ人ならば、みな心からわかっている
เรื่องราวอันมากมาย ที่ทรงได้ทำ
陛下がなさった、語りきれないご功績
เหนื่อยแบกภาระ ผู้คนบนแผ่นดิน
全土の民を背負われて
ได้มีและได้กิน มีความหวังงดงาม
希望に満ちた豊かな生活を与えてくださった
บังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจ
額ずき、心から誓う
กี่ชาติที่เกิดไป จักขอตาม
幾度生まれ変わろうとも陛下についていく
ขอเป็นข้ารองบาท ทุกชาติไป
幾度生まれ変わろうとも陛下に尽くす
มอบชีวิต ด้วยกายและใจ
この身も心も、命さえ捧げる
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร
どんなに疲れ果てようとも
จะขอจงรักภักดี
忠誠を誓う
ราชาแห่งไหน ที่มีในนิทาน
子供たちが知っている物語に出てくる王様は
ที่เด็กๆ เคยอ่าน อยู่สุขสันต์สวยงาม
優雅で裕福に暮らしているが、
ราชาแห่งนี้ ท่านทรงงานและงาน
この地の王様はお仕事に次ぐお仕事しかなさらず
หลายสิบปีพ้นผ่าน ยังทรงสร้างทำ
何十年もご公務をお続けになられた
จะต้องเหนื่อยล้า โรยแรงเท่าไร
どんなに疲れ果てようとも
จะขอจงรักภักดี ทุกชาติไป
幾度生まれ変わろうとも忠誠を誓う
ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า
永遠のご長寿を祈り
พลานามัยเกษมสำราญ
ご健康とお幸せを祈る
ขอทรงยิ่งยืนยงชั่วฟ้า
永遠のご長寿を祈り
ยิ่งยืนยิ่งยงชั่วกาล
永遠にお健やかであられますように