ทำไมพระราชา เดินไปในป่าเขา
王様はなぜ山林に入っていくの?
ท่านทรงห่วงใยคน ที่เขาอยู่ห่างไกล
人里離れたところに住む人々を心配していらっしゃるからだよ
ทำไมพระราชา ถึงมีเหงื่อไหล
王様はなぜ汗を流しているの?
ท่านทุ่มเทแรงกาย ทรงงานมาหลายปี
長年、全力を尽くしてご公務を果たされてきたからだよ
ทำไมพระราชา ถือแผนที่เอาไว้
どうして王様は地図を持っているの?
ท่านอยากจะทรงเห็น เมืองไทยได้ทุกที่
タイ各地をご覧になりたいからだよ
เพราะอะไรพระราชา ถึงต้องทำแบบนี้
王様はなぜこのようにしなければならないの?
ท่านอยากให้เรามี ชีวิตที่เป็นสุข
私たちが幸せに暮らしてほしいからだよ
ท่านทรงเหนื่อยทรงทำ เพื่อเราเรื่อยมา
王様はこれまでずっと私たちのために働き、お疲れになってきた
ถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจ
王様に喜んでいただくときが来た
ร่วมกันสร้างความดี ด้วยใจและกาย
私たちみんなで心身ともに良い行いをしていこう
ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา
王様の足跡をたどろう
เพราะอะไรพระราชา ถึงต้องเดินลุยน้ำ
王様はなぜ水の中を歩かなければならないの?
ท่านลำบากเพื่อทำให้พวกเราสบาย
王様は私たちが楽に暮らせるように苦労されているんだよ
ทำไมทุกๆ บ้าน จึงมีรูปท่านติดไว้
なぜどの家にも王様の写真が飾ってあるの?
เป็นหลักคอยเตือนใจ ให้เราทำความดี
私たちが善行に励むのを忘れないようにするためだよ
ทำไมพระราชา ถึงไม่หยุดพัก
王様はなぜ休まないの?
ท่านไม่เคยหยุดพัก เพราะรักเราหนักหนา
私たちを深く愛してくださっているから、休まれたことはないんだよ
หนูอยากจะเป็นเด็กดี ของพระราชา
私は王様にとっていい子になりたい
ต้องตั้งใจศึกษา ขยันและพอเพียง
それなら、一生懸命勉強して、努力を惜しまず、足るを知ること!
จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก
今日から一万年ぐらい後、父が植えてくださった樹は
ต้องสวย ต้องงดงาม และยิ่งใหญ่
美しく、麗しく、偉大になっているはずだ
บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ
父に喜んでもらうために一つの土にまとまろう
ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่แล้วมา
これまでのように、疲れすぎなくてもいいように
จะขอตามรอยของพ่อ
父の跡をたどろう
ท่องคำว่าเพียงและพอ จากหัวใจ
心から「足るを知る」と唱えながら
เป็นลูกที่ดีของพ่อ
父にとっていい子どもになろう
ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป
いついつまでも、愛と忠誠心をもって
ร่วมกันสร้างความดี ทั้งใจและกาย
私たちみんなで心身ともに良い行いをしていこう
ก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา
王様の足跡をたどろう