มองเห็นพระเจ้าอยู่หัว
王様のお姿が見える
ท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่อง
混沌とした群衆の中、まるで黄金の光が射しているかのようだ
ใจ ตื้นตันเพียงได้มอง
見つめているだけで胸がいっぱいになる
พนมมือทั้งสอง ก้มลงกราบด้วยหัวใจ
両手を合わせひざまずき、心から額ずく
มองพระผู้ทรงเมตตา
慈悲に満ちた王様のお姿を見つめる
เฝ้าดูแลประชา ทั่วอาณาใกล้ไกล
国の隅々までお目を配り、全国民を見守ってくださった
เมื่อยามอ่อนล้าหมดหวัง พระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ
疲れ果て、失意の時、心が折れないように、いつもお導きくださり
ยึดเหนี่ยวอยู่ภายใน ว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวัง
明日にはまだ希望があるのだと心の支えとなる
ในหลวงของแผ่นดิน
大地の王様
หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
個々の土と砂をあわせ、偉大な大地を築かれた
หยดน้ำหยาดเหงื่อพระองค์ หยดลงที่ไหน
陛下の汗がしたたれば、それはどの地であっても
ทุกข์ร้อนจะพลันสลาย ทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน
苦難は消え去り、災いも免れる
ในหลวงของแผ่นดิน
大地の王様
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน
永きにわたり敬愛され続け、私たちの心の支えであられた
ตั้งแต่เล็กจนโต จำได้ทุกอย่าง
幼い頃から大人になるまで、すべてを憶えている
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น
陛下のご加護のもとで幸福で平穏に暮らしてこられた
แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ
この大地は私たちの住まいであり、天国であり、幸せにあふれている
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม
この世の良き事すべてがどなたのおかげか、私たちは決して忘れない