กางแผนที่ในมือ ก้มเงยไม่เคยหยุดยั้ง
手にした地図を広げ、とめどなく顔を上げ下げする
รอยเท้าย่ำบนทาง ใกล้ไกลไม่ยอมอ่อนล้า
道の踏み跡は遠近を問わずまったく弱くならない
จะทุรกันดาร หนทางจะแย่… แต่พ่อมา
辺鄙なところであろうが、道がひどかろうが、父はやって来る
แดดจะร้อนจะลมฝนทนฟันฝ่า เพื่อพัฒนาสืบไป
開発続行のため、日差しが強かろうが、風が吹こうが、雨が降ろうが、苦闘して進んでいく
พ่อแลกความสุข เพื่อให้ลูกอยู่ดี
父は子どもたちに楽な暮らしをさせるために自分の幸せと引き換えにした
ด้วยมือสองมือที่พ่อมี ดูแลผู้คนทั่วไทย
父の二本の腕でタイ全土の人々の面倒を見る
แผ่นดินนี้โชคดีที่มีพ่อ ผู้ไม่ท้อภาระอันยิ่งใหญ่
この国は重責にくじけない父を持って幸運だ
สร้างด้วยรัก ทำด้วยใจ ไม่ถอย ไม่เคยปล่อยวาง
愛をもって造り上げ、心を込めて行い、後退せず、放置したことがない
คืนมืดมน เหน็บหนาว พ่อคือดวงดาวที่ส่องทาง
暗く、寒い夜、父は道を照らす星だ
คือทุกอย่าง คือแสงสว่าง…กลางใจ
すべてであり、心の中の明るい光であられる
มีภาพพ่อเป็นครู ให้ดูที่พ่อได้ทำ
父上の行いを見習い、父上のお姿を師とする
คำสอนพ่อยังจำ น้อมนำมาใส่ใจนี้
父の教えはまだ覚えている。そしてこの心の中にしまってある
วันที่ท้อจนดูเหมือนทางให้ไป…ไม่เห็นมี
くじけて進むべき道がないように思えた日には
ให้เงยหน้าขึ้นมองภาพพ่อดูสิ ว่าเห็นอะไรบ้างไหม
何か見えるかどうか顔を上げて父の写真を見なさい
พ่อแลกความสุข เพื่อให้ลูกอยู่ดี
父は子どもたちに楽な暮らしをさせるために自分の幸せと引き換えにした
ทุ่มเทเรี่ยวแรงที่พ่อมี เหน็ดเหนื่อยแต่พ่อยิ้มได้
力の限りを尽くして疲れても微笑むことができる
คือแสงที่เรืองรอง คือพ่อของแผ่นดินไทย
輝く光であり、タイの父なのである